Keď sa veda stretne s priemyslom

Biohospodárstvo

(zdroj: Wikimedia Commons/public domain)

Tento článok je súčasťou Špeciálu: Biohospodárstvo

Získať financie na projekty v oblasti biohospodárstva je možné cez verejno-súkromné partnerstvo (PPP) medzi Európskou úniou a konzorciom Bio-based Industries, ktoré zastrešuje platfroma Bio-based Industries Joint Undertaking (BBI JU).

Na obdobie 2014 – 2020 je v BBI JU dostupných 3,7 miliardy eur. 975 miliónov pochádza z európskeho programu na podporu vedy, výskumu na inovácií Horizont 2020, zvyšných 2,7 miliardy tvoria súkromné investície. Cieľom je podporiť výskum a zároveň priniesť uplatniteľné riešenie.

Výkonný riaditeľ BBI JU Philippe Mengal tvrdí, že fosílna ekonomika je iba krátkym obdobím v histórii ľudstva. Budúcnosťou je biohospodárstvo, ktoré je podobne sebestačné ako v minulosti ako prírodná ekonomika.

Ako v praxi nahradiť fosílne palivá mohli v pondelok vidieť návštevníci Bratislavskej konferencie o biohospodárstve.

Na ceste z laboratória k občanovi

Od púpavových pneumatík, až po oblečenie vyrobené z mliečnych vlákien, či nákupné tašky z kompostu a vysoko výkonný bioetanol. Zelené výrobky, ktoré získali európske financie, majú mnoho podôb.

„Máme tu zopár produktov a dúfame, že v budúcnosti dokážeme produkovať ešte viac zelených výrobkov pre každodenné potreby občanov EÚ,“ uviedol Mengal. Spoločnosť na podujatí predstavila projekty BIOSKOH, EXILVA a FIRST2RUN a PULP2VALUE, ktoré slúžia ako príklad zavádzania nových technológii do praxe.

BIOSKOH bude unikátnou biorafinériou druhou generácie. Na jej vzniku sa podieľa konzorcium 11 organizácií, vrátane Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra (NPPC), česko-slovenského podniku Energochemica a Farmy Oborín. Modernú výrobu etanolu podporila EÚ čiastkou vyše 21 miliónov eur.

Bez povedomia verejnosti to nepôjde

Pod hlavičkou BBI JU v súčasnosti prebieha 36 projektov, ktoré majú ďalej prehĺbiť spoluprácu medzi rozličnými ekonomickými odvetviami.

Nezanedbateľnou zložkou rozvoja biohospodárstva je všeobecný nárast povedomia. Niektoré z podporených projektov patria pod tzv. CSAs (Coordination and Support Actions), pričom rozvíjajú didaktiku a pomocou vzdelávania vedú k väčšej podpore zo strany verejnosti.

„Znamená to, že svoju výskumnú činnosť a výrobný proces dokážu odkomunikovať a vysvetliť. Potenciál sektora sa tak prenáša na koncových užívateľov, t.j. občanov EÚ. Únia chce zabezpečiť, že jej občania budú v centre inovačného diania,“ povedal riaditeľ sekcie Európskej komisie pre biohospodárstvo John Bell.

 

 

ČÍTAJTE AJ .PDF ŠPECIÁL BIOHOSPODÁRSTVO NA SLOVENSKU >>>