Kľúčom k zvládnutiu globalizácie je ľudský potenciál

Krátka správa:

Britskou vládou sponzorovaná Leitchova správa tvrdí, že Veľká Británia musí dramaticky zlepšiť svoju tréningové a zručnostnú základňu, len tak bude schopná konkurovať novým rastúcim ekonomikám, ako je Čína a India.

Návrh Komisie k celoživotnému vzdelávaniu má za cieľ zvýšiť investície do vzdelávania a zručností ako oblastí považovaných za kľúčové pre splnenie cieľov z Lisabonu do roku 2010. Nízka úroveň zručností môže zabrániť zvyšovaniu produktivity a rastu a ak jej nebude venovaná pozornosť, dôjde k narastajúcej nerovnosti a marginalizácii niektorých skupín na pracovnom trhu, varuje správa.

Do roku 2020 sú v nej stanovené nasledujúce ciele:

  • 95% dospelej populácie v pracovnom veku by malo mať základné zručnosti, týkajúce sa ovládania čítania a počítania – pričom musí dôjsť k zvýšeniu z úrovní 85% a 79% v roku 2005.
  • Viac než 90% dospelých by malo mať stredné vzdelanie s GCSE (obdoba maturitného diplomu) alebo jeho ekvivalentu a stredne pokročilé zručnosti.
  • Viac než 40% dospelých by malo mať vysokoškolský diplom alebo vyšší titul – nárast zo súčasnej úrovne 29% (2005).

Napriek ekonomickej stabilite a sile Veľkej Británie, zažívajúcej 14 rokov nepretržitého ekonomického rastu a jednu z najvyšších úrovní zamestnanosti v rozvinutom svete, lord Leitch tvrdí, že v budúcnosti sa môže stať nasledovné: „Bez zvýšených zručností by sme sa odsúdili k pretrvávajúcemu úpadku v konkurencieschopnosti, zmenšujúcemu sa ekonomickému rastu a neutešenej budúcnosti pre všetkých. Argumenty v prospech konania sú presvedčivé a súrne.“

Správa odhaduje, že región má obrovský potenciál na zisk na úrovni 80 miliárd libier počas nasledujúcich 30 rokov, čo je ekvivalentom každoročných nákladov 2,5 miliardy libier, ak dôjde k prijatiu potrebných krokov.