Komisárka pre inovácie vládam: Neškrtajte výdavky na výskum

Nová komisárka síce uznala niektoré námietky ohľadne cieľa vyčleniť tri percentá HDP na výskum a vývoj, no trvá na tom, že práve teraz nie je vhodná doba na okliešťovanie výdavkov do sektora, ktorý je už i tak v mnohých členských štátov pomerne málo podporovaný.

Geoghegan-Quinn tieto slová predniesla v piatok (5. marca) počas Inovačného summitu 2010, ktorý usporiadal Lisbon Council. Išlo o prvý dôležitý príhovor eurokomisárky od jej januárového híringu.

O cieli troch percent HDP povedala: „Viem, že je to kontroverzné. No verím, že by mal ostať. Ministri pre výskum mi jasne povedali, že existencia tohto cieľa posilnila ich pozíciu pri vyjednávaní s ministrami financií … Práve teraz je zlý okamih na odstránenie tejto podmienky.“

„Pri tlaku na rozpočet môžu vlády výskum a vývoj vnímať ako niečo, kde je ľahké spraviť škrty. No zo skúseností krajín ako Fínsko vieme, že práve rastúce výdavky na výskum a vývoj sú cestou k zotaveniu,“ dodala Geoghegan-Quinn.

Výskum a inovácie ako cieľ EÚ2020

Eurokomisárka Geoghegan-Quinn vníma výskum a inovácie ako kľúčový komponent novej stratégie EÚ2020. Hovorí preto, že na dosiahnutie nových zdrojov rastu a zamestnanosti je potrebné toto odvetvie uprednostniť.  

Zároveň podčiarkla dôležitosť cezhraničnej spolupráce a prisľúbila vytvorenie lepšej infraštruktúry pre Európsky výskumný priestor. Dodala tiež, že je potrebný pokrok v otázke Európskeho patentu a nové Európske inovačné partnerstvo musí byť súčasťou stratégie EÚ2020.  

Komisárka sa zároveň zaviazala zjednodušiť finančnú a administratívnu procedúru Rámcových programov pre výskum a rozvoj technológií EÚ a žiada lepšie využívanie štrukturálnych fondov EÚ.

Spojenie oblastí a prekonanie blokád

Pri prezentovaní svojej novej úlohy Máire Geoghegan-Quinn potvrdila, že má plnú podporu predsedu EK José Manuel Barrosa, aby presadzovala inovácie a vytvorila v nasledujúcich rokov takzvanú „i-konomiku“ a tým sa inovácie stali stredobodom hospodárskeho rastu.

Komisárka zároveň plánuje úzko spolupracovať so svojimi kolegami – najmä a eurokomisárom pre oblasť priemyslu a podnikania Antoniom Tajanim, eurokomisárkou pre digitálnu agendu Neelie Kroes, eurokomisárkou pre vzdelanie Androullou Vassiliou a eurokomisárom pre vnútorný trh a služby Michelom Barnierom – na vytvorení inovatívnej stratégie pre budúcnosť.

Komisárka pre inovácie chce zároveň spolupracovať s členskými štátmi na odstraňovaní bariér pri uskutočňovaní cezhraničných vedeckých iniciatív a projektov ako napríklad vyriešenie otázky penzie a bezpečnosti pre vedcov či vytvorenie verejno- súkromného partnerstva.