Komisia – budúce „ministerstvo výskumu“?

Krátka správa

„Komisia je v súčasnosti inštitúciou financujúcou výskumné a inovačné projekty. Chceme to zmeniť, aby sme sa mohli sústrediť viac na politiky a aby sme sa mohli stať niečím ako ministerstvo výskumu EÚ, skutočným tvorcom politiky pre Európsku výskumnú oblasť (ERA).“ Vo svojom prejave o Pestovaní trhu inovácií v Európe to 11. októbra 2007 povedal komisár pre výskum, Janez Potočnik.

Janez Potočnik: „Popri Európskej výskumnej (ERC) rade chceme vytvoriť špecifickú agentúru, ktorá by prevzala manažment výskumných projektov, takže by sme mohli byť efektívnejší v [oblasti vytvárania] politík. Do roku 2013 sa postupne stiahneme.“ Treba poznamenať, že rok 2013 je zároveň rokom, v ktorom sa skončí trvanie súčasného FP7. Komisia verí, že v rámci (ďalšieho) FP8 bude mať dostatok času a zdrojov, aby sa „dostala bližšie k výskumníkom a trhu.“

Komisár rovnako varoval, že manažment iniciatív ustanovených v rámci článku 169 (jednou z nich je napríklad projekt satelitnej navigácie Galileo) bude oveľa zložitejší, ak sa prenesie z Komisie na inú agentúru.

Dr. Gilbert Fayl z Európskej akadémie vied a umení povedal, že Komisia by aj naďalej mala podporovať inovatívnu kultúru ako jednu z mnohých ňou poskytovaných služieb. Rovnako by mala dohliadať na to, aby boli súčasné politiky EÚ v súlade s duchom inovácií. Na druhej strane však neponúkol žiadny ilustračný príklad takých politík.

Fayl odporučil EÚ stimuláciu medzinárodnej spolupráce medzi malými a strednými firmami. Podľa neho je tiež dôležité, aby Spoločenstvo odštartovalo celoeurópske kampane na budovanie povedomia a podpory podnikateľskej činnosti. Dodal: „Inovácie začínajú na úrovni jednotlivca, potom sa posúvajú na skupinu a nakoniec [dosiahnu] úroveň spoločnosti. Talentovaní mladí ľudia si vyžadujú špeciálnu pozornosť a sústavu, aby sa mohli úspešne rozvíjať.“

Joachim von Heimburg zo spoločnosti Procter&Gamble si myslí, že pre vytváranie inovácií sú potrebné špecifické výzvy schopné upútajú verejnosť: „Niekto by napríklad mohol vyhlásiť rôzne „inteligentné ciele“, akým je napríklad redukcia emisií CO2 o x% do roku 2030.“