Komisia chce lepšie prostredie pre rozvoj „internetu vecí“

zdroj : needpassion.blogspot.com

Predstavte si situáciu, že vysokoškolský profesor musí zrušiť svoju prednášku a časové nastavenie budíkov jeho študentov sa automaticky posunie o hodinu. V budúcnosti by to mal umožniť internet vecí.

Už dnes využívajú internet okrem počítačov aj ďalšie zariadenia, medzi ktoré patria napríklad telefóny alebo televízory. Internet vecí funguje vďaka bezdrôtovej technológii RFID (Radio Frequency Indentification) a postupne bude prenikať medzi ďalšie predmety osobnej spotreby.

Bežný človek má v súčasnosti pripojené na internet aspoň dva predmety. Do roku 2015 by to mohlo byť až sedem, pričom celkový počet bezdrôtovo pripojených zariadení dosiahne 25 miliárd. Do roku 2020 by sa tento počet mohol zdvojnásobiť až na 50 miliárd.

Zoznam možností je nekonečný. Cez telefón môžeme prijímať informácie o tom, či niekto vstúpil do nášho bytu, alebo o obsahu našej chladničky. Automobil náš môže upozorniť na dopravné zápchy, alebo zdravotné strediská môžu na diaľku prijímať informácie o zdravotnom stave svojich pacientov.

„Internet vecí s inteligentnými čipmi integrovanými do každodenných predmetov bude mať v budúcnosti veľký význam,“ tvrdí podpredsedníčka Európskej komisie, zodpovedná za digitálnu agendu Neelie Kroesová. Dodáva, že „internet vecí slúži našim ekonomickým a spoločenským cieľom, ale zároveň zachováva bezpečnosť, ochranu súkromia a rešpektuje etické hodnoty.“

Používanie čipov RFID však vyvoláva niekoľko otázok, ktoré sa dotýkajú ochrany súkromia a osobných údajov. Čip, ktorý obsahuje všetky dôležité údaje o svojom nositeľovi, môže jednoducho prečítať ktokoľvek, kto vlastní príslušnú čítačku.

Európska komisia tvrdí, že veľký potenciál internetu vecí si vyžaduje vytvoriť vhodný legislatívny a etický rámec. Preto sa komisia teraz chystá prostredníctvom konzultácií získať názory odborníkov a širšej verejnosti na otázky ochrany súkromia, bezpečnosti či preferencií spotrebiteľov. Konzultácie sa otvoria 12. júla 2012.

Výsledky konzultácií sa premietnu do odporúčania komisie, ktoré predstaví v lete 2013. Nové odporúčanie bude nadväzovať na oznámenie komisie o internete vecí z roku 2009, ktoré určilo normy, ako navrhovať technológie a systémy, týkajúce sa internetu vecí v súlade so základnými hodnotami EÚ. Podpora internetu vecí je jednou z priorít digitálnej agendy EÚ.