Komisia chce rady, ako znížiť byrokraciu

Krátka správa

Komisár pre podnikanie a priemysel Günter Verheugen 21. septembra oznámil spustenie webstránky, ktorá má pomôcť dosiahnuť cieľ zníženia administratívneho bremena v EÚ o 25% do roku 2012. Podľa odhadov by takéto skresanie byrokracie „vlialo“ do európskej ekonomiky o 150 miliárd eur viac.

„Musíme konzultovať a učiť sa od tých, ktorí sa s legislatívou EÚ stretávaj v každodennej práci, pretože tí môžu najlepšie poukázať na tie administratívne záväzky, ktoré stoja najviac času a môžu byť zjednodušené. Náš ambiciózny cieľ zníženia administratívnych nákladov o 25% do roku 2012 dosiahneme len vtedy, ak sa budeme spoliehať na pomoc a rady podnikateľov, aktérov a členských krajín“, hovorí Verheugen.

Oznámil tiež outsourcing programu v hodnote asi 20 miliónov eur pre konzorcium konzultačných spoločností. Projekt má merať možné úspory zo zníženia byrokratickej záťaže vytváranej európskou legislatívou a jej implementáciou na národnej úrovni. Výsledkom majú byť špecifické riešenia pre každý členský štát, ale aj pre úroveň EÚ ako takú.

Iniciatíva nadväzuje na vytvorenie novej skupiny na vysokej úrovni pre znižovanie administratívneho bremena, vedenej súčasným bavorským lídrom Edmundom Stoiberom. Medzi jej členmi sú zástupcovia združení malých a veľkých firiem, odborov, mimovládnych organizácií, akademických inštitúcií, i politickej sféry.

Stratégia znižovania administratívneho bremena je jedným z kľúčových pilierov Lisabonskej stratégie pre rast a pracovné miesta, ktorej cieľom je zlepšiť konkurencieschopnosť Únie.