Komisia chváli program Erasmus+

(zdroj: Európska komisia)

V roku 2013, keď program Erasmus+ štartoval, stanovila mu Európska komisia cieľ osloviť 4 milióny mladých ľudí. Len v roku 2014 sa do neho v rôznych formách zapojilo milión ľudí.

„Už vo svojom prvom roku dosiahol program Erasmus+ skutočný úspech. Pôsobivý počet účastníkov je dôkazom toho, že program skutočne zlepšuje vyhliadky mladých ľudí na zamestnanie, pretože im pomáha získať nové zručnosti a skúsenosti a podporuje modernizáciu európskych systémov vzdelávania, odbornej prípravy a práce s mládežou,“ vyhlásil eurokomisár pre vzdelávanie, kultúru, mládež a šport Tibor Navracsics.

Komisia sa tak v týchto dňoch obzrela za ďalším veľkým projektom, ktorý má podporovať európsku konkurencieschopnosť. Po Horizonte 2020 hovorí aj o Erasme+ vo výhradne pozitívnom duchu. [EurActiv.sk, 26. 1. 2016]

Erasmus+ integroval predchádzajúce programy v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a podpory mládeže Comenius, Erasmus, Erasmus Mondus, Leonardo da Vinci a Grundtvig. Zaviedol systém študentských pôžičiek na celé magisterské štúdium v zahraničí a prvýkrát podporil projekty v oblasti športu.

Granty na mobilitu využilo 650 tisíc študentov, stážistov, učiteľov, dobrovoľníkov a iných mladých ľudí. Za rok 2014 program vyčerpal 2 miliardy zo svojho sedemročného rozpočtu 14,7 miliárd. Komisia tvrdí, že Erasmus+ takto zlepší vyhliadky mladých ľudí na zamestnanie a uľahčí ich prechod zo školy do práce.

Mladí ľudia, ktorí absolvujú stáž prostredníctvom programu Erasmus+, v tretine prípadov získajú prácu v spoločnosti, kde pôsobili. Po vyštudovaní majú absolventi so skúsenosťou z Erasmu o 23 % vyššiu šancu, že sa zamestnajú.

Program venuje špeciálnu pozornosť účastníkom s obmedzenými finančnými prostriedkami. V tomto roku vyčlení aj ďalších 13 miliónov eur na financovanie projektov zameraných na riešenie otázok sociálneho začlenenia menšín, migrantov a ostatných znevýhodnených sociálnych skupín.

Popri iných údajoch zverejnila Komisia aj zoznam najžiadanejších lokalít. Študenti aj akademickí pracovníci najčastejšie cestovali do Španielska, Nemecka a do Francúzska. Tieto tri destinácie obhájili svoje prvenstvo z minulých rokov.