Komisia dá 100 miliónov eur tam, kde ekonomike škŕka žalúdok

Zdroj Wikimedia commons

Tento článok je súčasťou Špeciálu: Internetová ekonomika

Európska komisia vyčlenila 100 miliónov eur na začínajúce podniky v oblasti technológií. Graty môže dostať približne tisíc začínajúcich a vysoko inovatívnych podnikov na tvorbu aplikácií a iných digitálnych služieb v doprave, zdravotníctve, inteligentnej výrobe, energetike či médiách.

„V Európe potrebujeme viac inovácií a digitálnejšiu ekonomiku, a to predpokladá lepšie prostredie pre začínajúce podniky. Vkladáme peniaze tam, kde ekonomike škŕka žalúdok,“ reagovala podpredsedníčka Európskej komisie Neelie Kroesová.

Ide už o tretiu etapu financovania z verejno-súkromného partnerstva. Prebiehať bude cez 20 konzorcií, ktoré tvoria tímy z internetového prostredia, ku ktorým patria akcelerátory platformy kolektívneho financovania, investori v oblasti rizikového kapitálu, priestory spolupráce, regionálni poskytovatelia zdrojov, združenia technologických spoločností a malých a stredných podnikov, technologické spoločnosti.

„Výber úspešných konzorcií sa bude zakladať na spôsobe, akým konzorciá plánujú maximalizovať ekonomický vplyv svojho financovania na celé internetové prostredie,“ uvádza Komisia.

Financovanie je súčasťou iniciatívy Európa začínajúcich podnikov (StartUp Europe), ktorý je zameraný na urýchľovanie, prepájanie a vyzdvihovanie európskeho podnikateľského prostredia, aby začínajúce podniky v oblasti technológií nielen v Európe začali, ale v Európe aj zostali.

Weboví podnikatelia majú globálne významný hospodársky a spoločenský vplyv. Napríklad v USA začínajúce podniky počas prvého roku svojej existencie každoročne vytvoria tri milióny pracovných miest. Takúto dynamiku by Komisia chcela dosiahnuť aj v EÚ vzhľadom na to, že podľa prieskumov 45 % Európanov uvádza, že by chceli byť sami sebe šéfom.

EurActiv.sk je členom konzorcia Enterprise Europe Network Slovensko.

Sieť Enterprise Europe Network poskytuje služby malým a stredným podnikateľom, komplexné a ľahko dostupné poradenstvo a podporu v oblasti podnikania, inovácií a výskumu.

Združuje vyše 500 organizácií so 4000 skúsenými profesionálmi, ktorí poskytujú svoje služby vo viac ako 50 krajinách.