Komisia: Investície do výskumu a inovácií sú hnacou silou rastu

Okrem investícií do výskumu a inovácií je pre rast hospodárstva EÚ dôležité aj zlepšovanie efektivity a kvality verejných výdavkov na výskum a inovácie, spomína sa v oznámení Európskej komisie

Komisia prisľúbila, že členským štátom poskytne pri uskutočňovaní reforiem podporu. Samotná podpora bude zodpovedať potrebám jednotlivých členských štátov a to vrátane podpory politiky a poskytovania prvotriednych údajov a príkladov osvedčených postupov.

Čo treba zlepšiť

Kandidátom na zlepšenie sú tri oblasti, ktoré sú kľúčovými pre reformu. Komisia vidí nedostatky v procese rozvoja stratégií a procese tvorby politiky. Tu by mala podpora formu stabilného viacročného rozpočtu, ktorý sa zameriava na zdroje.

Zlepšiť treba kvalitu programov v oblasti výskumu a inovácií a to znížením administratívnej záťaže. Prideľovanie finančných prostriedkov by malo byť konkurenčnejšie.

Verejné inštitúcie, ktoré vykonávajú výskum a inovácie možno kvalitatívne posunúť prostredníctvom nového partnerstva s priemyslom.

EÚ zaostáva za konkurenciou

Komisia vyzvala členské štáty, aby si stanovili výskum a inovácie ako prioritu. Na inovácie a výskum v EÚ idú v súčasnosti niečo vyše 2 % z HDP.

EÚ zaostáva za medzinárodnými konkurentmi, ako sú Spojené štáty, Japonsko a Južná Kórea. Na pozíciu pred EÚ sa dostáva v súčasnosti už aj Čína (pozri graf).

Zvýšenie výdavkov na výskum a inovácie na 3 % HDP preto zostáva kľúčovým cieľom EÚ.

Aby sa zvýšil hospodársky vplyv investícií, je potrebné zlepšiť aj kvalitu verejných výdavkov v tejto oblasti.

Komisia oznámením takisto poukazuje na to, že EÚ potrebuje zaviesť vhodné rámcové podmienky na podnietenie európskych spoločností, aby viac inovovali.

Intenzita verejných a súkromných investícií do výskumu a rozvoja v roku 2012 v EÚ a v niektorých tretích krajinách

http://europa.eu/rapid/exploit/2014/06/IP/EN/i14_646.eni/Pictures/1000000000000394000001F6BA98BDD8.png

zdroj: European Commission

Pozície

Podľa podpredsedu Európskej komisie pre hospodárske a menové záležitosti Olliho Rehna naberá európske oživenie hospodárstva rýchlosť, zatiaľ čo tempo fiškálnej konsolidácie sa spomaľuje. To je v súlade s cieľom EÚ spočívajúcim v posilnení fiškálneho rámca.

Vzhľadom na pretrvávajúce rozpočtové obmedzenia je podľa Rehna dôležité, aby členské štáty zamerali svoje zdroje inteligentným spôsobom.

„Rozpočet EÚ pomáha posúvať investície podporujúce rast do výskumu a inovácií a dnes ponúkame nápady, ako dosiahnuť maximálny vplyv každého vynaloženého eura,“ uzatvára Rehn.

Máire Geogheganová-Quinnová, európska komisárka pre výskum, inováciu a vedu, uviedla: „Podpora inovácií je vo všeobecnosti uznávaná ako kľúčová z hľadiska konkurencieschopnosti a lepšej kvality života, najmä v Európe, ktorá nemôže konkurovať na základe nákladov.“

„Buď prijmeme náležité opatrenia hneď teraz, alebo budeme znášať následky v nasledujúcich rokoch,“ vyzýva vlády a podniky v celej EÚ Quinnová.