Komisia je ohľadom vzniku Európskeho výskumneho priestoru optimistická

Zdroj: TASR

Tzv. Európsky výskumný priestor má umožniť lepší cezhraničný pohyb a spoluprácu výskumných pracovníkov, výskumných ústavov a podnikov.

Komisia podpísala so zástupcami kľúčových výskumných organizácií a orgánov, ktoré financujú výskum, spoločné vyhlásenie a memoranda o porozumení.

Od členských štátov zase žiada, aby odstránili prekážky, ktoré bránia cezhraničným kariéram vedcov, aby urýchlili plnenie spoločných výskumných programov, posilnili konkurenčné financovanie ústavov a projektov a efektívne investovali do infraštruktúry svetovej úrovne.

V prieskume EK takmer 80 % vedcov uviedlo, že medzinárodnú mobilitu brzdí nedostatok otvoreného a transparentného náboru.

„Nemôžeme naďalej zotrvávať v situácii, v ktorej sa finančné prostriedky na výskum neprideľujú vždy na základe konkurenčných kritérií, v ktorej sa miesta neprideľujú vždy na základe zásluh, v ktorej môžu výskumníci len málokedy získať grant alebo prístup do výskumných programov v zahraničí a v ktorej sa veľká časť Európy ani neberie do úvahy,“ uviedla eurokomisárka, zodpovedná za výskum, inováciu a vedu Máire Geogheganová-Quinnová.

Komisia sa usiluje o vytvorenie jednotného výskumného priestoru už od roku 2000. O vzkriesenie návrhu sa znova pokúsila v roku 2008. Vždy neúspešne. Napriek tomu je eurokomisárka ohľadom aktuálneho termínu optimistická a  Európsky výskumný priestor považuje za nevyhnutný pre zvyšovanie konkurencieschopnosti EÚ.

„Opýtajte sa ktoréhokoľvek šéfa podniku a povie vám, že kvalita výskumnej základne je pri rozhodovaní investovať hlavným faktorom. V súčasnej ekonomike si žiaden členský štát ani región nemôže dovoliť zanedbávať svoju vedomostnú základňu,“ dodala Quinnová.

Komisia zároveň predstavila iniciatívu na podporu prístupu k vedeckým informáciám. Jej cieľom je podporovať otvorený prístup k publikáciám z výskumných projektov financovaných z prostriedkov EÚ, ako aj z výskumu financovaného na národnej úrovni.