Komisia navrhuje mobilné paušály bez poplatkov za roaming

zdroj wikimedia commons

Tento článok je súčasťou Špeciálu: Internetová ekonomika

Hoci už prebehlo niekoľko reforiem zameraných na zmenu spôsobu poskytovania telekomunikačných služieb v EÚ, odvetvie naďalej z veľkej časti funguje na báze národných trhov. Žiadna telekomunikačná spoločnosť napríklad neposkytuje svoje služby v celej Únii. Operátori aj spotrebitelia preto čelia rôznym cenám a pravidlám.

Európska komisia teda predložila plán reformy telekomunikačného trhu, ktorý označila za najambicióznejší za posledných 26 rokov. Predseda exekutívy José Manuel Barroso balík „prepojený kontinent“ predstavil počas svojho včerajšieho prejavu o stave Únie v roku 2013.

„Ďalší významný pokrok k európskemu jednotnému telekomunikačnému trhu je kľúčový pre európske strategické záujmy a hospodársky pokrok. Pre samotný telekomunikačný sektor a aj pre občanov, ktorí sú frustrovaní tým, že nemajú úplný a spravodlivý prístup k internetu a mobilným službám,“ uviedol Barroso.

Medzi hlavné prvky balíka patrí zjednodušenie pravidiel EÚ pre telekomunikačných operátorov. Ide napríklad o jednotné oprávnenie na poskytovanie služieb vo všetkých členských štátoch namiesto 28 osobitných oprávnení či ďalšiu harmonizáciu spôsobu ako si operátori môžu prenajať prístup k sieťam vo vlastníctve iných spoločností, aby mohli poskytovať konkurenčné služby.

Ďalšie opatrenia sa týkajú zrušenia príplatkov za roaming. Od 1. júla 2014 budú poplatky za prichádzajúce hovory počas cestovania po EÚ zakázané. Spoločnosti si budú môcť vybrať – buď budú ponúkať plošné paušály platné v cudzine ako doma, ktorých cena bude závisieť od domácej konkurencie, alebo zákazníkom umožnia rozdeliť využívané služby a vybrať si pre roamingové služby iného operátora, ktorý ponúka lacnejšie tarify.

Podľa návrhu si operátori tiež nebudú môť účtovať za hovor z pevnej linky v rámci EÚ viac ako za medzimestský hovor v domácej sieti. Hovory v rámci celej EÚ z mobilného telefónu by nemali byť drahšie ako 0,19 EUR za minútu (plus DPH). Budú teda musieť stanoviť také ceny, aby si pokryli objektívne oprávnené náklady, ale odbúrajú arbitrárny zisk z hovorov v rámci Únie.

Spotrebitelia by tiež mali dostať nové a harmonizované práva. Ide napríklad o právo na zmluvu iba na 12 mesiacov v prípade, že si ju neželajú na dlhšiu dobu či právo odstúpiť od zmluvy, ak nedostávajú sľúbenú rýchlosť internetu.

Navrhované koordinované prideľovanie frekvenčného spektra by malo zaručiť širší prístup k mobilnému pripojeniu 4G a Wi-Fi. Operátori tak podľa Komisie budú môcť vyvinúť účinnejšie plány cezhraničných investícií.  

„Európska komisia je proti príplatkom za roaming, je za neutralitu, za investície, za vytváranie nových pracovných miest. Úprava telekomunikačného sektora už nie je iba záležitosťou tohto jedného odvetvia. Ide aj o podporu udržateľného rozvoja všetkých odvetví,“ konštatovala podpredsedníčka EK Neelie Kroesová.

Telekomunikácie tvoria 9 % európskeho digitálneho hospodárstva vzhľadom na to, že od prepojenosti sú čoraz závislejšie všetky odvetvia, najmä ak chcú byť konkurencieschopné a poskytovať služby na globálnom trhu. Ak bude balík prijatý, Európa by sa podľa Komisie opäť mohla vyšplhať do popredia svetového rebríčka digitálnych technológií.