Komisia predstaví plán na harmonizáciu frekvenčného spektra

(zdroj: jubako/Flickr)

Rádiové frekvenčné spektrum sa stalo „strategickým nedostatkovým zdrojom“ v digitálnom svete. Európska komisia to v septembri uznala vo svojom prípravnom dokumente.

Dopyt po bezdrôtovom širokopásmovom pripojení rastie exponenciálne v dôsledku konzumácie mobilného obsahu v našich telefónoch a tabletoch. Tento trend sa ešte zvýrazní, až sa k internetu plne pripoja inteligentné chladničky či autá (internet vecí), presadí sa digitalizácia výrobného procesu (Priemysel 4.0) a rozvinú sa mobilné siete piatej generácie.

Frekvenčné pásmo 700 MHz, ktoré v súčasnosti využívajú pozemné vysielacie siete a bezdrôtové mikrofóny, ponúka príležitosť, ako digitálny svet rozšíriť do vidieckych a iných odľahlých oblastí.

Nakoľko sa jedná o vzácny zdroj v rukách jednotlivých členských štátov, vlády váhajú s presunom kompetencií pri riadení spektra do Bruselu. Kvôli nedostatku koordinácie už dnes vlády rozdielne prideľujú nové frekvencie.

Návrh vo februári

Potreba harmonizovanej odpovede vyústi budúci mesiac po konzultáciách s členskými štátmi a relevantnými aktérmi do legislatívneho návrhu Európskej komisie o využití ultra vysokého frekvenčného pásma UHF (470 – 790 MHz).

Spoločný prístup, ktorý žiadali poskytovatelia internetových služieb a audiovizuálne spoločnosti, bude vychádzať zo správy bývalého eurokomisára pre obchod Pascala Lamyho, v ktorá v roku 2014 prestavila plán na využite frekvenčného spektra v nasledujúcich dekádach.

Lamy navrhol, aby sa frekvenčné pásmo 700 MHz začalo pre širokopásmové pripojenie využívať najneskôr v rokoch 2020-2022. Posúdenie vplyvov zo strany Komisie uvádza, že spektrum UHF má jedinečné vlastnosti, ktoré vyššie pásma nedokážu poskytnúť. Tieto vlastnosti z neho robia prostriedok pre nízkonákladové šírenie sietí na vidieku alebo v budovách.

Odpor členských štátov

Očakáva sa, že návrh Európskej komisie narazí na odpor členských štátov. Kontrolu nad prideľovaním frekvencií si budú chcieť ponechať kvôli príjmom z predaja licencií.

Zástupcovia Komisie uviedli, že pre nich to nie je o prenose kompetencií na európsku úroveň, ale o dosahovaní cieľov jednotného digitálneho trhu. Obzvlášť ak spektrum UHF zabezpečí univerzálny a všade dostupný prístup k vysokorýchlostnému pripojeniu.