Komisia predstavila 16 iniciatív pre vznik jednotného digitálneho trhu

Jednotný digitálny trh, (zdroj: Európska komisia)

Európska komisia dnes predstavila stratégiu pre jednotný digitálny trh EÚ. Tvorí ju 16 krokov, ktoré majú prispieť k lepšej dostupnosti tovarov a služieb, vytvoreniu rovnakých podmienok pre siete a inovačné služby a k maximálne využitému potenciálu digitálnej ekonomiky.

Podpredseda EK pre jednotný digitálny trh Andrus Ansip uviedol, že digitalizácia zmenila prostredie, v ktorom žijeme. V dôsledku toho už vnútorný trh nefunguje tak, ako by mal.

„Presne pred rokom som sľúbil, že jednotný digitálny trh bude jednou z mojich hlavných priorít. A dnes tento sľub plníme. 16 opatrení našej stratégie v oblasti jednotného digitálneho trhu pomôže prispôsobiť jednotný trh digitálnemu veku,“ vyhlásil dnes v Bruseli predseda Komisie Jean-Claude Juncker.

16 kľúčových opatrení rozdelila Komisia do 3 pilierov. Všetky zamýšľané legislatívne opatrenia predstaví do konca roku 2016. Plne fungujúci jednotný digitálny trh (Digital Single Market/DSM) by podľa nej mohol priniesť 415 miliárd eur ročne a vytvoriť státisíce nových pracovných miest.

„Po voľnom pohybe osôb, tovarov, služieb a kapitálu musíme umožniť aj voľný pohyb dát. Jedine vďaka tomu budeme môcť udržať krok s globálnym trendom vývoja a ostať konkurencieschopní voči hráčom ako USA a Čína,“ povedal pre TASR Ivan Štefanec z parlamentnej skupiny Európskej ľudovej strany (EĽS/EPP).

Získa vraj každý

Predstavitelia únie pripomenuli, že len 15 % občanov nakupuje cez internet z inej krajiny EÚ. Do inej krajiny predáva iba 7 % malých a stredných podnikov.

V prípade fungujúceho digitálneho trhu by mohli spotrebitelia každoročne ušetriť 11,7 miliardy eur. V rámci pripravovaných reforiem by sa však malo taktiež rozšíriť pokrytie vysokorýchlostným internetom, rušiť prekážky pre online vysielanie a zvyšovať ochrana osobných údajov.

Občania by mali mať k dispozícii širokú škálu internetových služieb, za nižšie ceny, transparentnejšie a s lepšou ochranou. Malé a stredné podniky a startapy by mohli rásť rýchlejšie a kreatívne sektory by sa mohli dočkať nových pravidiel na ochranu duševného vlastníctva a spravodlivejšieho odmeňovania.

„V rámci Jednotného digitálneho trhu bude možné založiť malý internetový podnik s celoeurópskou pôsobnosťou len pomocou niekoľkých kliknutí,“ verí Štefanec, člen Výboru EP pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa.

Legislatíva sa musí prispôsobiť

V nasledujúcich mesiacoch plánuje Komisia vypracovať zjednodušené pravidlá pre internetový predaj. Projektový tím jednotného digitálneho trhu tiež preskúma cenovú dostupnosť doručovania balíkov, ktoré je pre rozvoj internetových nákupov zásadné. Prehodnotí nariadenie o spolupráci v oblasti ochrany spotrebiteľa aj smernicu o satelitnom vysielaní a káblovej retransmisii.

Reformu pravidiel v oblasti telekomunikácií považuje samotná Komisia za ambiciózny cieľ. Spoločne so zmenou autorského zákona  a otázkami spojenými s ochranou osobných údajov a voľným tokom dát bude najkomplikovanejším bodom ďalších rokovaní.

Lídri členských štátov budú o dnes predstavenej stratégii rokovať 25. až 26. júna na Európskej rade.

EurActiv.sk/TASR