Komisia hodnotí Európsku výskumnú oblasť

Krátka správa:

„Tento rok plánujem prehodnotiť, ako funguje ERA. Chcem vidieť, koľko múrov brániacich vnútornému výskumu bolo strhnutých odvtedy, čo bola ERA po prvý raz pred siedmymi rokmi navrhnutá,“ povedal komisár EÚ pre vedu a výskum Janez Potočnik 15. januára 2007 na podujatí pri príležitosti začatia predsedníctva Nemecka v EÚ.

Potočnikovým cieľom je zistiť, aké ľahké je pre výskumníkov pohybovať sa medzi inštitúciami, mať uznané kvalifikačné tituly a nachádzať nové príležitosti v súkromných a verejných výskumných štruktúrach. Chce tiež prezentovať myšlienky na posilnenie ERA.

V marci 2007 by mala Komisia zverejniť oznámenie s názvom „Nové horizonty a ďalšie kroky pre ERA“ a predložiť ako ako vstup do širokej verejnej a politickej diskusie, ktorá by mala eventuálne viesť v roku 2008 k druhému oznámeniu, formulujúcemu konkrétne návrhy konania.

Cieľom ERA je vytvoriť koherentnejšie vedecké a technologické prostredie naprieč celou EÚ, a to prostredníctvom zlepšenej koordinácie národných vedeckých a technologických kapacít členských štátov únie.

ERAWATCH – informačný portál, ktorý zbiera údaje o národných a regionálnych výskumných politikách, štruktúrach, kľúčových aktéroch, výskumných programoch a politických iniciatívach – bol spustený 12. januára 2007. Jeho cieľom je napomôcť lepšiemu chápaniu odlišných výskumných systémov a prostredia, v ktorom pôsobia – a tým prispieť k realizácii ERA.