Komisia sa chystá urýchliť inovácie v doprave

foto: TASR

Podľa podpredsedu EK Siima Kallasa sú inovácie v doprave pre EÚ životne dôležité. „Ak neinvestujeme viac do výskumu a inovácií, ohrozí to vedúcu pozíciu Európy, schopnosti Európanov cestovať, či náklady tovarov s priamym dopadom na celkovú konkurencieschopnosť európskej ekonomiky,“ povedal.

Iniciatíva stanovila desať rôznych oblastí záujmu, v rámci ktorých by mali byť vypracované konkrétne plány (roadmaps).

Do procesu by mali byť prizvaní aj zástupcovia priemyslu, verejného sektora a ďalší aktéri. Tí by mali pomôcť napríklad určiť spoločné ciele, koordinovať rozvoj a implementáciu stratégie, či identifikovať možné spôsoby financovania.

Iniciatíva nasleduje po Bielej knihe o doprave z roku 2011, ktorá vyzdvihla niektoré oblasti dopravy ako napríklad čisté a energicky úsporné vozidlá, alternatívne udržateľné palivá, inteligentnú infraštruktúru, či udržateľnú mestskú mobilitu.

Podľa správy, ktorú publikovalo Spoločné výskumné centrum, sa môže Komisia vo financovaní investícií do dopravy spoľahnúť na 6,8 mld. eur na „inteligentnú, zelenú a integrovanú dopravu“ z programu Horizont 2020.

Ďalšou možnosťou financovania je „Nástroj na prepojenie Európy“, ktorý by mal mať podľa návrhu Komisie rozpočet vo výške 31,7 mld. eur. Okrem toho existuje aj program, ktorý má zlepšiť prístup na trhy pre malé a stredné podniky v objeme 2,5 mld. eur.

„Inteligentná, zelená a integrovaná doprava je jednou z výziev návrhu Horizontu 2020. Európsky výskum bude pokračovať v prinášaní výhod pre dopravný priemysel a občanov,“ povedala Máire Geoghegan-Quinnová, eurokomisárka pre výskum, inovácie a vedu.