Komisia upgradovala digitálnu agendu

zdroj wikimedia commons

Tento článok je súčasťou Špeciálu: Internetová ekonomika

Eurokomisárka Neelie Kroesová, zodpovedná za digitálnu agendu, chce novými prioritami bojovať proti nízkemu ekonomického rastu a rastúcej nezamestnanosti.

Nový plán je ambiciózny. Vďaka digitálnej agende sa má do roku 2020 o 5 % zvýšiť HDP Únie a „v dlhodobom horizonte“ vytvoriť 3,8 mil. nových pracovných miest.  

K revízii priorít dochádza podľa EK z dôvodu krízy a nevyužitého potenciálu, ktorý ponúka digitálne hospodárstvo.

Nové priority zahŕňajú vytvorenie nového a stabilného regulačného prostredia pre širokopásmové pripojenie, k čomu má dopomôcť balík 10 opatrení na rok 2013.

Komisia zdôrazňuje tiež potrebu väčších investícií do budovania širokopásmových sietí. „Rok 2013 bude pre digitálnu agendu doteraz najrušnejším rokom. K mojim najvyšším prioritám patrí zvýšenie investícií do širokého pásma a maximalizácia prínosu digitálneho sektora k oživeniu európskeho hospodárstva,“ vyhlásila Kroesová.

Agenda sa ďalej zameria na digitalizáciu verejných služieb, t.j. napríklad rozšírenie elektronického podpisu, elektronizácia justície, či zdravotníctva. Vďaka elektronickému obstarávaniu by mohla EÚ ušetriť  až 100 mld. eur ročne.

Podľa odhadov v súčasnosti existuje v digitálnom sektore až milión potenciálnych pracovných miest. Práve preto podporuje EK vznik veľkej koalície, od ktorej sa očakávajú opatrenia na zvyšovanie kvalifikácie a rozvoj zručnosti v IKT.

Ďalšími prioritami sú vypracovanie stratégie a smernice na zvýšenie bezpečnosti v online prostredí, modernizácia autorských práv, urýchlenie cloud computingu a napokon vypracovanie novej elektronickej priemyselnej stratégie.

V rámci poslednej priority chce Komisia zvýšiť atraktivitu pre investície do dizajnu a výroby mikro a nanoelektroniky. Kroesová už pred niekoľkými mesiacmi avizovala, že Európa potrebuje nový Airbus v oblasti počítačových čipov.