Komisia zavelila: Digitálny trh potrebuje digitálne zručných ľudí

programovanie, digitálne zručnosti, eSkills

(zdroj: Christiaan Colen/Flickr)

Európa má nedostatok kvalifikovaných pracovných síl v oblasti IKT. Do roku 2020 zrejme nedokáže odsadiť až 750 tisíc voľných pracovných pozícií. Zmeniť sa to pokúsi koalícia pre digitálne zručnosti a pracovné miesta.

„Umožniť viacerým ľuďom rozvíjať digitálne zručnosti je ako dať im vstupenku do digitálnej ekonomiky. Nemôžeme budovať digitálny jednotný trh v Európe bez riešenia nedostatku digitálnych zručností. Zriadenie koalície pre digitálne zručnosti a pracovné miesta je významným krokom v našom spoločnom úsilí o zvýšenie digitálnych zručností každého občana v Európe,“ povedal včera podpredseda Európskej komisie pre jednotný digitálny trh Andrus Ansip.

Veľké podniky, akými sú SAP a Google, nie sú jediné, ktoré sa do vznikajúcej koalície zapojili. Zapojiť sa majú aj členské štáty, malé a stredné podniky, sociálni partneri a vzdelávacie inštitúcie. Stačí aby prijali chartu digitálnej koalície.

Koalícia má dopĺňať vedomosti občanov v širokej škále oblastí – od vyhľadávania informácii na internete, zdieľania online správ až po vytvorenie digitálneho obsahu, akými sú kódovacie aplikácie.

EK pri tejto príležitosti pripomenula paradoxnú situáciu. V únii je množstvo voľných pracovných miest a zároveň nezamestnanosť mladých predstavuje skoro 20 %.

Günther Oettinger, komisár pre digitálnu ekonomiku a spoločnosť, k tomu dodal: „Nedostatok digitálnych zručností už spomaľuje inovácie a rast v Európe. To platí nie len pre IKT podniky, ale aj pre organizácie vo všetkých sektoroch, či už súkromné alebo verejné.“

Vďaka fungujúcim národným koalíciám pre digitálne zručnosti by vraj bolo možné vyškoliť milión mladých nezamestnaných ľudí na voľné pracovné miesta v oblasti IKT, rekvalifikovať pracovné sily, zmodernizovať vzdelávanie a odbornú prípravu a nasmerovať dostupné finančné prostriedky tam, kde sú potrebné.

Od sľubov k činom

Viacero spoločností včera zverejnilo konkrétne programy, ktorými chcú pomáhať. Oracle, americký špecialista na databázové systémy, predstavil globálny plán v hodnote 3,3 miliardy dolárov. Vyše tretinu z toho minie na vyškolenie asi tisícky študentov v Európe.

Generálny riaditeľ zväzu DigitalEurope John Higgins dáva krok jedného z členov združenia ostatným za príklad: „V priebehu posledných 10 rokov vidíme, že dopyt po informatikoch a programátoroch rastie každoročne asi o 4 %. Snaha Oraclu priviesť informatiku do tried v Európskej únii posilní našu digitálnu ekonomiku.“

Komisia sa rozhodla podobné aktivity oceniť v súťaži Digital Skills Awards. Dva zo štyroch tohtoročných víťazných projektov cielia na deti. Program #SuperCoders od spoločnosti Orange zapojil do programátorských školení už vyše 6000 detí zo 17 európskych a afrických krajín. Maďarská iniciatíva Erzsébet Camp pozýva deti zo sociálne znevýhodnených rodín na takmer bezplatné programátorské tábory pri jazere Balaton.

Nová koalícia nadväzuje na viaceré podobné snahy z minulosti, vrátane národných koalícií a kampane eSkills for Jobs. Tá sa v októbri pripomenula aj na Slovensku rovnomennou konferenciou a vydaním Bratislavskej deklarácie.