Komisia zverejnila najväčšie kolo výziev 7. rámcového programu

zdroj wikimedia commons

Aktuálne výzvy zahŕňajú prakticky všetky tematické oblasti. Najväčší objem podpory pôjde na informačné a komunikačné technológie, či výskum v oblasti zdravia a materiálov.

Výzvy z 7RP predstavujú väčšinu z celkového navrhovaného rozpočtu pre výskum na rok 2013, ktorý je vo výške 10,8 mld. eur.

Celkový rozpočet EÚ pre výskum zahŕňa napríklad aj financovanie výskumu v oblasti jadrovej energie na základe Zmluvy o Euratome, alebo podporu spoločných technologických iniciatív v spolupráci s priemyslom. Jeho súčasťou je tiež financovanie Spoločného výskumného centra Komisie.

Slovensko je v úspešnosti získavania projektov z 7RP z pomedzi členských štátov EÚ tretie od konca. Horšie je na to už len Rumunsko a Poľsko. Negatívum je aj to, že účasť Slovenska v posledných rokoch skôr klesala.

Podľa Stanislava Sipka, predsedu Slovenskej organizácie pre výskumné a vývojové aktivity (SOVVA), je základným kritériom účasti v 7RP kvalita vedeckého zámeru. Keďže v rámci programu neexistuje žiadna národná alokácia, vedci musia obstáť v celoeurópskej konkurencii.

„Vysoká úroveň konkurencie pre financovanie zo strany EÚ zabezpečí, aby sa obmedzené peniaze daňovníkov dostali k najlepším projektom, ktoré sa zaoberajú riešením problémov s významom pre nás všetkých,“ vyhlásila eurokomisárka pre výskum, inovácie a vedu Máire Geoghegan-Quinnová.

Komisia predpokladá, že suma vo výške 8,1 miliárd EUR v rámci 7RP vygeneruje dodatočných 6 miliárd EUR verejných a súkromných investícií do výskumu. V krátkodobom horizonte by sa tiež mohla zvýšiť zamestnanosť o 210 000 pracovných miest a v priebehu 15 rokov sa má vytvoriť dodatočný rast v hodnote 75 miliárd EUR.

„Vedomosti majú v globálnom hospodárstve veľkú hodnotu. Ak chce byť Európa v 21. storočí naďalej konkurencieschopná, musíme podporovať výskum a inovácie, ktoré budú vytvárať rast a zamestnanosť tak v súčasnosti, ako aj v budúcnosti,“ hovorí komisárka.

Rámcový program 7RP, ktorý sa začal v roku 2007, má celkový rozpočet 55 miliárd EUR určený pre výskum a inovácie. Doposiaľ sa ním podporilo približne 19 000 projektov, do ktorých bolo zapojených 79 000 účastníkov.

Predložené výzvy majú byť podľa Komisie mostom k programu Horizont 2020, ktorý spojí v rokoch 2014 až 2020 doterajšie programy na podporu výskumu. Horizont 2020 by mal disponovať rozpočtom 80 mld. eur a jeho zameranie by malo súvisieť s cieľmi stratégie Európa 2020.

EurActiv.sk je členom konzorcia Enterprise Europe Network Slovensko.

Sieť Enterprise Europe Network poskytuje služby malým a stredným podnikateľom komplexné a ľahko dostupné poradenstvo a podporu v oblasti podnikania, inovácií a výskumu.

Združuje vyše 500 organizácií so 4000 skúsenými profesionálmi, ktorí poskytujú svoje služby v takmer 40 krajinách.