Košice dostanú cenu Meliny Mercouri

Foto: mmisso.deviantart.com

„Obidve mestá pripravujú na rok 2013 bohatý kultúrny program a ja im blahoželám k ich dôkladnej príprave. Iniciatíva Európske hlavné mestá kultúry patrí doteraz medzi najúspešnejšie programy EÚ. Viac ako 25 rokov zohráva úlohu katalyzátora pri tvorbe pracovných miest, obnove miest, v cestovnom ruchu a pri stimulovaní dlhodobého rozvoja príslušných miest,“ vyhlásila Androulla Vassiliou, európska komisárka zodpovedná za vzdelávanie, kultúru, viacjazyčnosť a mládež.

Európska komisia pravidelne monitoruje projekty Európskeho hlavného mesta kultúry a v prípade úspešných príprav udeľuje Cenu Meliny Mercouri, ktorá je spojená s finančnou odmenou vo výške 1,5 mil. eur. Mercouri je bývalá ministerka kultúry Grécka a iniciátorka idey európskeho mesta kultúry.

Aby mesto cenu získalo, musí spĺňať niekoľko kritérií. Jeho program musí uľahčiť spoluprácu medzi umelcami a mestom, zdôrazňovať prvky kultúrnej rozmanitosti v Európe, zapájať miestnych  občanov do projektu, ale aj zabezpečiť udržateľnosť projektu a jeho integráciu do dlhodobého kultúrneho a sociálneho rozvoja mesta.

Druhé a záverečné monitorovacie stretnutie, týkajúce sa Hlavných miest kultúry pre rok 2013 sa uskutočnilo v Bruseli koncom apríla. „Je to veľký úspech. V apríli tohto roka sme na monitorovacom paneli presvedčili, že sme na rok 2013 pripravení v súlade s filozofiou projektu, schválenou v roku 2008," povedal primátor mesta Košice Richard Raši.

Monitorovací panel pozostával zo siedmich členov vymenovaných európskymi inštitúciami. Výkonný riaditeľ neziskovej organizácie Košice 2013 Ján Sudzina tvrdí, že „monitorovací panel v hodnotiacej správe ocenil tvrdú prácu a výrazný pokrok, ktorý dosiahli za obdobie od monitoringu z novembra minulého roka.“