Košice majú byť „kreatívne“

Foto: mmisso.deviantart.com

„Umelecký a kultúrny program Košice 2013 je veľmi široký a má niekoľko rovín. Od najvyššej medzinárodnej úrovne s európskou dimenziou, cez národnú až po lokálnu scénu,“ vysvetľuje umelecký riaditeľ neziskovej organizácie Košice 2013 Vladimír Beskid.  

Koncepcia programovej štruktúry je nastavená tak, aby „naštartovala proces dlhodobého rozvoja a stimulujúcich podmienok pre kultúrnych operátorov v celom regióne, podporila medzinárodné partnerstvá a nové tvorivé iniciatívy, ktoré majú šancu na perspektívnu a dlhodobú existenciu,“ povedal Beskid.

Cieľom organizátorov je postupne vytvoriť z Košíc „kreatívne mesto“, od čoho si sľubujú viac pracovných príležitostí a rýchlejší ekonomický rast pre východné Slovensko.

Program tvorí 25 kľúčových, 60 významných a asi 300 sprievodných podujatí menšieho rozsahu. Približne dve tretiny podujatí pripravujú partneri tímu Košice 2013.

„Nie je to teda nejaký elitársky program úzkeho okruhu ľudí, ale naopak, otvorená partnerská platforma,“ hovorí riaditeľ Košice 2013 Ján Sudzina.

Kompletný program s presnými dátumami by mal byť vydaný do konca novembra prostredníctvom programovej knihy. Aktuálna programová kniha obsahuje celkovú architektúru programu, jeho hlavné ciele a línie a náčrt približne 130 najzaujímavejších podujatí.

Minulý týždeň sa tiež začala výstavba najväčšieho investičného projektu v Košiciach. Ide o rekonštrukciu bývalých kasární z 19. storočia, z ktorých vznikne tzv. Kulturpark. Ten by sa mal stať novým centrom kultúry a kreativity v Košiciach.

Vďaka investícii U.S. Steel Košice vyrastie v budúcom Kulturparku aj jedinečná expozícia Steel Park – Kreatívna fabrika. „K jeho realizácii nás viedla snaha spopularizovať medzi deťmi a mladými ľuďmi príťažlivou, nezvyklou a kreatívnou formou, svet techniky a technológií,” povedal prezident U. S. Steel Košice David J. Rintoul.

Na expozícii sa podieľali aj tri vedecko-vzdelávacie inštitúcie a to Univerzita P. J. Šafárika, Slovenská akadémia vied a Technická univerzita v Košiciach.