Krajiny EÚ nechcú spolupracovať vo výskume

Európske krajiny nie sú veľmi nadšené myšlienkou „skutočného“ Európskeho výskumného priestoru (ERA). Okrem podpory silnejšej úlohy EÚ v rozvoji veľkej výskumnej infraštruktúry, čo je pre jednu krajinu aj tak príliš drahé, nepodporujú väčšiu koordináciu národných výskumných politík.

výsledkov konzultácií o budúcnosti ERA zverejnených 24. apríla tiež vyplýva, že členovia podporujú len dobrovoľnú koordináciu aktivít, na základe tzv. „otvorenej metódy koordinácie“, ktorá dáva inštitúciám EÚ len podpornú a poradnú rolu.

Členské štáty zdôraznili potrebu „nájdenia citlivej rovnováhy“ v optimalizácii výskumných programov a priorít a veria, že priveľa koordinácie a spolupráce môže „potenciálne znížiť pozitívnu konkurenciu a diverzitu“. Len Belgicko, Dánsko, Fínsko, Nemecko a Nórsko vyhlásili, že sú „v princípe“ otvorené recipročnému a postupnému otvoreniu programov financovania.

Pri vytváraní jednotného trhu pre výskumníkov členské krajiny nepovažujú legislatívu EÚ za vhodnú, stačia im dobrovoľné usmernenia. Niektorí takýto jednotný trh podporujú pod podmienkou, že nepovedie k rozpadu výskumu v menej rozvinutých regiónoch, ďalší sa obávajú, že by legislatíva EÚ mohla mať asymetrický dopad kvôli rozdielnej pracovnej legislatíve a praxi.

Členské štáty považujú posilnenie výskumných inštitúcií za „do značnej miery vec pre národnú a lokálnu úroveň“. Koordinácia medzinárodnej výskumnej spolupráce členských krajín by mala byť „dobrovoľná a sledovať princíp variabilnej geometrie“.

Bez ohľadu na názory členských krajín chce Komisia v roku 2008 spustiť tieto iniciatívy:

  • podpora mobility a väčších kariérnych možností európskych výskumníkov
  • vytvorenie legálneho rámca pre paneurópsku výskumnú infraštruktúru
  • zlepšenie spoločnej prípravy programov výskumu financovaných z verejných zdrojov,
  • koordinácia medzinárodnej vedeckej a technologickej spolupráce

V rámci tohto procesu bolo 10. apríla prijaté Odporúčanie o riadení duševného vlastníctva verejnými výskumnými organizáciami.