Krajiny EÚ rušia roaming, digitálny sektor čakajú zmeny

Zdroj: TASR

Z Belgicka do Luxemburska a naopak sa bude volať bez roamingových poplatkov. Dohodli sa na tom belgické a luxemburské telekomunikačné regulačné orgány, keď súhlasili s ukončením roamingových poplatkov pre mobilných užívateľov v týchto dvoch krajinách.

Dohoda umožní zákazníkom s belgickým telefónnym číslom bezplatné pripojenie k sieti v Luxemburgu. To umožní luxemburským operátorom ponúkať služby zákazníkom z Belgicka na základe roamingových dohôd platných v Luxembursku. Rovnaký postup bude uplatnený pre Luxemburčanov a luxemburské telefónne čísla na území Belgicka.

Bývalý belgický premiér a predseda frakcie liberálov v Európskom parlamente Guy Verhofstadt v správe pre médiá túto novinku označil ako príklad pre ostatné členské štáty EÚ.

"Operátori z iných európskych krajín by mali nasledovať tento príklad. Belgicko a Luxembursko ukázali, že užšia spolupráca poskytuje skutočnú pridanú hodnotu pre svojich občanov a vytvára zároveň viac obchodných príležitostí pre operátorov mobilných sietí," konštatoval Verhofstadt.

V stredu tento týždeň Európska komisia zverejní dlho očakávaný balík návrhov na dobudovanie jednotného digitálneho trhu v EÚ (Digital Single Market, DGM). Jeho súčasťou by mal byť aj ďalší tlak na odfázovanie roamingových poplatkov v celej EÚ do roku 2018.

Digitálny jednotný trh

Agentúra DPA zo zatiaľ nepublikovaného návrhu upozorňuje aj na očakávaný zákaz tzv. geoblockingu, čiže praktiky, ktoré používateľom počas pobytu v zahraničí znemožňujú prístup k obľúbenému vysielaniu na internete. Internetový obsah, ktorý je na jednom mieste verejne prístupný, je inde zablokovaný. EK chce túto prax ukončiť a prvé legislatívne návrhy predložiť v prvej polovici budúceho roka.

Ďalšou oblasťou sú autorské práva, s ktorými dnes v EÚ súvisí celý rad obmedzení. Používatelia si okrem iného nemôžu v zahraničí pozrieť napríklad filmy, za ktoré riadne zaplatili. EK chce ešte v tomto roku predložiť návrh zmeny legislatívy, ktorý čo najviac rozšíri ponuku pre spotrebiteľov a zároveň zabezpečí financovanie kreatívneho obsahu.

Tretia oblasť sa týka platforiem, ktoré na internete vytvárajú určitú infraštruktúru, napríklad vyhľadávače, sociálne siete, predajné portály, stránky zamerané na porovnávanie cien či prenájom bytov.

Komisia sa obáva, že ich prevádzkovatelia by mohli nadobudnúť priveľkú moc. Do konca tohto roka chce EK predložiť správu o týchto platformách. Dôležitú úlohu má zohrať transparentnosť výsledkov vyhľadávania alebo spôsob použitia získaných dát.

EK sa mieni zamerať aj na doručovateľské služby, ktoré sú potrebné na dodanie tovaru zakúpeného cez internet. Komisia tvrdí, že spotrebitelia v európskom zahraničí často musia počítať s vysokými poštovnými nákladmi a nedostatkom alternatívnych možností. V prvej polovici budúceho roka chce preto prijať opatrenia, ktoré majú túto oblasť sledovať a postarať sa o väčšiu transparentnosť cien.

Súčasťou baláka bude aj úprava spôsobu prenosu dát, aby spotrebitelia mohli preniesť svoje virtuálne dáta, ak zmenia poskytovateľa služieb. Dôležité to môže byť najmä v prípade tzv. cloudových služieb, v rámci ktorých spotrebitelia skladujú dáta alebo aplikácie na internete. Keďže v súčasnosti je pri zmene poskytovateľa prenos dát neraz komplikovaný, v budúcom roku mieni EK predstaviť iniciatívu zameranú na voľný tok dát.

Ochana osobných údajov

Kontroverznou súčasťou dobudovania jednotného digitálneho trhu je aj reforma legislatívy pre ochranu dát. Nové pravidlá majú nahradiť smernice z roku 1995, teda z času kedy neexistovali sociálne siete ani rozsiahle zhromažďovanie dát.

Reforma by sa mala dotknúť množstva oblastí, napríklad otázky zmeny účelu. V praxi to znamená vyriešiť otázku, či úrady a spoločnosti môžu používať osobné údaje aj na účely, na ktoré používateľ pôvodne nedal súhlas. Ďalšou tému je "právo byť zabudnutý" pri vyhľadávaní na internete.

EurActiv.sk/TASR