Krajiny V4 sa dohodli na spoločnej ochrane patentov

(zdroj: mzv.sk)

Predstavitelia úradov priemyselného vlastníctva zo štyroch krajín uviedli, že zriadenie Vyšehradského patentového inštitútu (VPI) bude zavŕšením ich niekoľkoročnej snahy. Slovenským vynálezcom, inovátorom a autorom by mal uľahčiť získanie medzinárodného patentu.

Veľkou výhodou inštitútu, ktorý začne pracovať v roku 2016, bude možnosť komunikácie v materinskom jazyku, keďže prihlášky budú posudzovať národné patentové úrady. Predpokladá sa zníženie nákladov spojených s poplatkami za PCT prihlášku o 25 % pre firmy a o 37 % pre fyzické osoby.

Slovenské firmy doteraz od medzinárodnej ochrany svojho duševného vlastníctva odrádzala najmä jazyková bariéra a komplikovanosť celého procesu.

Dohode o VPI predchádzalo niekoľko kôl expertných rokovaní. Zriadenie vyšehradského orgánu postupne prerokovali všetky vlády V4. Ako posledná ho v stredu 25. februára schválila poľská exekutíva.

„Cieľom je ponúknuť inovačne aktívnym podnikateľom – zvlášť malým a stredným podnikom – výskumným centrám a univerzitám z regiónu výhodný a účinný spôsob zabezpečenia medzinárodnej patentovej ochrany,“ uvádza sa v predkladacej správe, ktorú vláda SR zaradila na rokovanie ešte na začiatku decembra.

Vyšehradský patentový inštitút bude medzivládnou organizáciou krajín V4 s vlastnou právnou subjektivitou, administratívnou a finančnou nezávislosťou. Riadiť ho bude správna rada zložená zo zástupcov zmluvných štátov.

Pre prihlasovateľov z krajín V4 zaistí VPI vykonanie medzinárodnej rešerše a získanie predbežného názoru na možnosť získať patent na ich vynález.

Na včerajšom stretnutí na ministerstve zahraničných vecí v Bratislave podpísali vznik inštitútu vedúci predstavitelia patentových úradov.

„Práve sme odštartovali tesnejšiu spoluprácu v oblasti inovácií, ktorá môže prispieť k zvýšeniu konkurencieschopnosti firiem z nášho regiónu a aj zvýšiť medzinárodnú prestíž Vyšehradskej štvorky,“ povedal šéf slovenskej diplomacie Miroslav Lajčák.

Spoločný postup krajín V4 je podľa ministra dôkazom dynamiky a širokého záberu zoskupenia.

EurActiv.sk/TASR