Kreatívcom chýbajú peniaze aj biznis-zručnosti

zdroj: kosice2013.sk: Foto: Michal Bober

Štúdia, ktorú pre Európsku komisiu vypracovala konzultačná spoločnosť IDEA potvrdzuje všeobecné presvedčenie, že v kreatívnom sektore existuje veľký nesúlad medzi dopytom a ponukou financovania biznis plánov a potenciálnym podnikateľským nápadom.

V Európe chýbajú kreatívnemu biznisu miliardy eur vo forme pôžičiek, pričom štúdia odhladuje výšku chýbajúcich prostriedkov až do 13,4 miliardy eur. 

To má byť objem stratených investícií, kedy kvalitné biznis nápady s dobrým rizikovým profilom nedostanú v bankách pôžičku alebo sa potencionálni podnikatelia rozhodnú o ňu ani nepožiadať pretože nemajú čím ručiť.

Výsledkom je, že sektor, ktorý je podľa EK pre európsku ekonomiku kľúčový s vyšším než priemerným rastom a s príspevkom k európskemu HDP vo výške 4,4 %, nedosahuje svoj plný potenciál.

Štúdiu si Európska komisia objednala, aby jej pomohla vytvoriť stratégie pre podporu kultúrneho a kreatívnych odvetví pomocou iniciatív ako je napríklad nástroj finančnej garancie (Financial Guarantee Facility), ktorý je súčasťou programu Tvorivá Európa.

Táto garancia začne fungovať od roku 2016 a špeciálne sa zameria na malé a stredné podniky. Bude bankám pomáhať znášať riziká pôžičiek, ktoré im poskytnú, spolu až do výšky 120 miliónov eur. V objeme pôžičiek by to malo sprístupniť až 750 miliónov eur.

Zvyšok programu Tvorivá Európa je stále vyčlenený na nenávratné granty.

Komisia chce vzdelávať aj poskytovateľov pôžičiek o tom, aké faktory zobrať do úvahy pri hodnotení profilu uchádzača o pôžičku pri malých a stredných podnikoch z kultúrneho a kreatívneho sektora.

Mnohí totiž podľa Komisie majú problém zhodnotiť hodnotu nemateriálnych aktív ako sú napríklad práva duševného vlastníctva. Banky tiež nedisponujú spoľahlivými štatistickými údajmi o tomto sektore ekonomiky.

Štúdia o financovaní kreatívneho sektoriu v EÚ hovorí o tom, že firmy operujúce v tzv. kreatívnom priemysle dosahujú nadpriemernú ziskovosť a sú solventnejšie ako je priemer podnikov v celej ekonomike.

Program Kreatívna Európa má preto vyčlenené prostriedky na prácu s profesionálmi z oblasti finančníctva. 

Problémy sú podľa analýzy aj na strane podnikateľov v kreatívnom segmente, najmä v chýbajúcich zručnostiach v manažmente a vo vedení podniku.

Z prieskumu, ktorý je súčasťou analýzy, vyplýva že 60% respondentov nemá žiadny konkrétnejší biznisplán. Z 26 % respondentov, ktorí sa neusilovali o externé financovanie svojho podnikania za posledné tri roky, 39 % povedalo, že dôvodom je komplikovanosť procesu a jeho časová náročnosť. 

Preto je ďalší aspekt, na ktorý a chce Komisia zamerať v súlade s Entrepreneurship 2020 Action Plan aj podpora podnikateľských zručnosti u kreatívcov napríkald prostredníctvom: 

  • výmeny osvedčených postupov medzi členskými štátmi
  • poradenstvom pre podniky o prístupe k financiám, k novým trhom
  • programom European Enterprise Network
  • podnikateľským tréningom pre študentov a profesionálov (Erasmus+ Knowledge Alliance, Sector Alliance

EurActiv.sk je členom konzorcia Enterprise Europe Network Slovensko.

Sieť Enterprise Europe Network poskytuje služby malým a stredným podnikateľom, komplexné a ľahko dostupné poradenstvo a podporu v oblasti podnikania, inovácií a výskumu.

Združuje vyše 500 organizácií so 4000 skúsenými profesionálmi, ktorí poskytujú svoje služby vo viac ako 50 krajinách.