Kreatívny priemysel dostáva nový impulz

Zdroj: www.vlada.gov.sk

Experti, študenti a ďalší zainteresovaní hráči včera diskutovali o kreativite a inováciách a možnostiach ako môžu prispieťk  budovaniu lepšej a prosperujúcejšej budúcnosti Bratislavy. Kreatívny priemysel v EÚ zodpovedá za 4,5 % HDP a má veľký rastový potenciál. Niektorým mestám dokonca pomáha prekonávať krízu.

Príkladom je Rotterdam, ktorý zasiahol úpadok lodiareskeho priemyslu. Zásadnú rolu hrá inkubátor Creative Factory. Podporuje rozvoj perspektívnych firiem pôsobiacich v piatich disciplínach – médiá, dizajn, hudba a podujatia, móda a podnikateľské služby. Vo významnej miere participuje na oživovaní zanedbaných mestkých častí.

Slovensku by kreatívny priemysel mohol pomôcť zbaviť sa závislosti od zahraničných investorov, ktorých zaujíma len lacná pracovná sila. Prispieť k tomu chce medzinárodný projekt Incompass, realizovaný mestom Bratislava. Jeho cieľom je zmapovať kreatívny priemysel a finančne udržateľné inkubátory a tiež inšpirovať sa príkladmi zo zahraničia.

Bude sa opierať o regionálnu implementačnú skupinu. Ako počas workshopu uviedli zástupcovia Bratislavského samosprávneho kraja, okrem inovácií bude jednou z priorít nového programovacieho obdobia aj kreatívny priemysel. V blízkej budúcnosti by mala byť vypracovaná aj stratégia pre tento sektor.

Druhým projektom je i. e. SMART, ktorý mesto Bratislava realizuje v spolupráci so spoločnosťou I-Europa, vydavateľom portálu EurActiv.sk. Cieľom projektu je posilniť konkurencieschopnosť ľudského kapitálu a to vytvorením medzinárodnej vzdelávacej siete na rozvoj podnikateľských zručností medzi mladými. Slúžiť na to bude tzv. SMART Point, teda priestor pre mentoring, konzulácie, sieťovanie a školenia.

Pôjde o fyzické miesto pre fúziu nápadov, schopností a štýlov myslenia troch rôznych rozvíjajúcich sa udržateľných hospodárskych sektorov – kreatívneho priemyslu, zelenej ekonomiky a inoformačno-komunikačných technológií. Fungovať by mal začať od júna.