Kroes prekvapivo schválila dohodu medzi Oracle a Sun

Pozadie

My SQL databáza funguje na princípe open source kódu. Ten ponúka podnikom pomerne lacný prostriedok na riadenie ich systémov a služieb. V súčasnosti sa dá licencia ku kódu získať buď pomocou General Public License (GNU) alebo priamo od jej vlastníka, spoločnosti Sun.

Postoje

Komisia včera (21. januára) potvrdila, že odobrila spojenie spoločností Oracle a Sun. Dodala však, že firmy budú musieť stále zabezpečiť, aby bola na trhu s databázami dostatočná konkurencia.

EK pôvodne spojenie oboch spoločností v novembri pozastavila z dôvodu, že spojením spoločnosti Oracle so svojim najväčším konkurentom v oblasti databáz by mohla na trhu vzniknúť konkurenčná nerovnováha. Americké úrady pritom dohodu medzi oboma spoločnosťami odobrili už v auguste.

„Vyšetrovanie Komisie ukazuje, že hoci si MySQL a Oracle konkurujú v niektorých oblastiach databázového trhu, nie sú priamymi konkurentmi v ďalších segmentoch, ako napríklad high end,“ píše sa vo vyhlásení európskej exekutívy.

Navyše, vyšetrovanie Komisie ukázalo, že ďalšia open source databáza, PostgreSQL, má potenciál byť silným rivalom MySQL a postupne môže získať rovnakú konkurenčnú silu na trhu s databázami.

Kroes prikývla na nátlak Spojených štátov

Eurokomisárka pre hospodársku súťaž údajne neodolala politickému tlaku zo strany Spojených štátov, aby opätovne zvážila svoje počiatočné stanovisko vo veci Oracle.

Podľa zdrojov zapojených do celého vyjednávacieho procesu Spojené štáty naznačili, že v prípade neschválenia dohody môže dôjsť v Sun Microsystems k prepúšťaniu.

„Sun má problémy a to potrebujeme vziať na vedomie,“ povedala údajne Kroes počas vyjednávania.

Minulý rok v októbri vinila spoločnosť Sun Komisiu z toho, že pre jej rozhodnutie bude musieť prepustiť približne 3000 pracovníkov, teda desať percent svojej pracovnej sily.

Niektorí pozorovatelia sú sklamaní Kroesovej rozhodnutím vzhľadom na jej povesť nekompromisnej bojovníčky v oblasti hospodárskej súťaže. Kroes počas svojho pôsobenia udelila viacerým dominantným hráčom na trhu ako Microsoft či Intel miliardové pokuty, no v tomto prípade podľa niektorých „nedostála svojej povesti.“

V novej Komisii jej Barroso pridelil portfólio digitálnej agendy, no jej slabé vystúpenie počas híringu vrhlo pochybnosti na jej spôsobilosť v tejto oblasti. V opakovanom vypočutí však už presvedčila.

Právna obec v Bruseli od Kroesovej pred koncom minulého roka očakávala, že bude od spoločnosti Oracle požadovať ďalšie ústupky, keďže spoločnosť nesplnila všetky procedurálne úkony EÚ.

Montyho boj až do trpkého konca

Tvorca a zakladateľ MySQL Monty Widenius viedol loby proti dohode a po zverejnení jej schválenia povedal, že sa proti rozhodnutiu Komisie odvolá na Súde prvého stupňa.

Widenius zároveň rozšíril svoju kampaň proti Oracle aj na Čínu a Rusko, ktoré zatiaľ dohodu medzi spoločnosťami neodobrili. Čínske ministerstvo obchodu a Ruský protimonopolný úrad sa vyjadrili, že tieto obvinenia posúdia.  

„Čína a Rusko môžu stále povedať nie pokiaľ sa nenájde nejaké reálne riešenie. Sú to silné, sebavedomé krajiny s priateľským postojom voči open source a majú právo i príležitosť vykonať lepšiu prácu ako tomu bolo v Európskej únii,“ uviedol Widenius vo svojom prehlásení.