Kto chce robiť inovácie za poukazy, má sa hlásiť do databázy

foto: eurokomisárka pre výskum a inovácie Máire Geoghegan- Quinn, zdroj: Európska komisia

Tzv. Inovačné vouchery sú štátom dotované poukážky, ktoré majú podporiť spoluprácu malých a stredných podnikov s vedecko-výskumnými pracoviskami.

Autorom nového nástroja je Ministerstvo hospodárstva SR, schému s rozpočtom 100 tisíc eur má pod palcom Slovenská inovačná a energetická agentúra. Príspevok vo forme poukazu je nenávratný a môže dosiahnuť výšku 3 500 eur.

Výzvu pre podnikateľov zatiaľ rezort nevydal. Momentálne ešte stále kompletizuje databázu subjektov, ktoré budú môcť riešiť zadané projekty. Pôvodný termín na prihlásenie ministerstvo predlžuje o mesiac, do konca augusta 2013.

Žiadosť treba zaslať Slovenskej inovačnej a energetickej agentúre.  

„Záujem registrujeme najmä od univerzitných a akademických pracovísk, no výzva je otvorená aj pre súkromné vedecké pracoviská, ktoré sa môžu vďaka prihláseniu do zoznamu tiež zviditeľniť a rozšíriť si klientelu,“ uviedla generálna riaditeľka SIEA Svetlana Gavorová.

Cieľom podporného mechanizmu je podľa nej naštartovať záujem podnikateľov o výskumné a vývojové služby, preto sú podmienky schémy pomoci de minimis, vrátane prihlasovania sa do zoznamu oprávnených organizácií, spojené len s minimálnou administratívou.

Záujemcovia majú dokladovať tri riešené výskumno-vývojové projekty formou záverečnej správy, alebo kópiou prihlášky patentu či priemyselného vzoru.

Výzvu pre malých a stredných podnikateľov vydá rezort po zverejnení zoznamu prihlásených pracovísk, ktoré splnili kritériá. Inovácie, na ktoré sa môžu uchádzať o vouchre sa majú týkať inovácii produktov, technologických postupov alebo služieb. Žiadosti majú byť predložené do konca novembra 2013.

Vouchere  môžu využiť a uplatniť si na vedeckom pracovisku podniky, ktoré zamestnávajú menej ako 250 osôb a ktorých ročný obrat nepresahuje 50 mil. € a celková ročná súvaha nepresahuje 43 mil. €. Ak bude prihlášok viac ako dokáže rozpočet schémy uspokojiť, bude sa hlasovať.

V komisii budú sedieť zástupcovia ministerstva hospodárstva, SIEA, predstaviteľ Zväzu priemyselných výskumných a vývojových organizácií a jeden zástupca Združenia podnikateľov Slovenska.

EurActiv.sk je členom konzorcia Enterprise Europe Network Slovensko.

Sieť Enterprise Europe Network poskytuje služby malým a stredným podnikateľom, komplexné a ľahko dostupné poradenstvo a podporu v oblasti podnikania, inovácií a výskumu.

Združuje vyše 500 organizácií so 4000 skúsenými profesionálmi, ktorí poskytujú svoje služby vo viac ako 50 krajinách.