Kultúra je pre hospodárstvo dôležitejšia než IT

Za posledné roky prispel kreatívny priemysel k 2,5 percentnému rastu európskeho HDP. Pre výrobcov automobilov a firmy podnikajúce v sektore informačných a komunikačných technológií je toto číslo prekvapujúce, hovorí Odile Quintin, generálna riaditeľa DG pre vzdelávanie a kultúru. Štatistiky sa predstavili na Kultúrnom priemyselnom fóre EÚ-Čína, ktoré sa uskutočnilo 15. – 18. mája v čínskom meste Šen-chen.

„Kreatívny priemysel je v súčasnosti skutočnou hnacou silou pre vedomostnú spoločnosť a zdrojom tvorivosti a inovácie, a hodnota, ktorú prináša, je nepredstaviteľná,“ cituje jeden z regionálnych čínskych denníkov Odile Quintin.

Generálna riaditeľa odporučila Číne a EÚ, aby spoločne zdieľali zmysel pre tvorivosť a snahu rozvíjať technologické inovácie, čo by prispelo k tomu, aby sa obe ekonomiky čo najskôr vymanili zo súčasného hospodárskeho útlmu.

Príklad Fínska

Quintin uviedla ako príklad Fínsko. Krajina čelila na začiatku 90. rokov prepadu hospodárstva o 9 percent. V tomto čase sa vláda rozhodla investovať do inovácií, čo jej pomohlo vymaniť sa z recesie. Generálna riaditeľka dopĺňa, že okrem toho sa krajina stala „jednou z hospodárskych a sociálnych hviezd Európy“.

Čína má vysoké ambície

„Rýchlo rastúci kreatívny priemysel Číny bude skôr alebo neskôr priemyselným lídrom, pretože ostatné krajiny sú príliš konzervatívne, aby sa vyrovnali s tvorivosťou a inováciami,“ vyhlásil na fóre Philippe Kern, francúzsky majiteľ bruselskej konzultačnej spoločnosti KEA European Affairs, generálny tajomník Aliancie európskych filmárskych spoločností a niekdajší riaditeľ vydavateľstva PolyGram pre verejné a právne záležitosti.

Pre regionálny denník vyhlásil, že „na rozdiel od európskych krajín, ktoré majú starnúcu populáciu s menšou vášňou pre tvorivosť a inovácie, Čína je energickou krajinou a vie presne, čo znamená tvorivosť a inovácia pre podporu kreatívneho priemyslu“.

Hu Jin-jang, generálny riaditeľ oddelenia pre služby na čínskom Ministerstve obchodu, uviedol, že kreatívne produkty mnohých čínskych firiem nespĺňajú potreby zahraničných obchodných partnerov. Preto vyzval čínskych podnikateľov, aby sa učili lepšie „rozumieť medzinárodnému trhu“.