Kultúra posilní vo vonkajších vzťahoch EÚ

foto: zdroj- oficiálna stránka španielskeho predsedníctva (2010)

Európska komisia žiadosti europoslancov vyhovela a vypísala tender  na spoluprácu v konzorciu, v ktorom uspelo 8 kultúrnych inštitútov. V prvej polovici roku 2014 zodpovedá konzorcium za prípravnú fáza (Preparatory Action) posilnenia kultúry vo vonkajších vzťahoch EÚ.

V prvom štádiu sa zmapovali zdroje, prístupy a stratégie kultúrnej diplomacie v členských štátoch a partnerských krajinách. Druhým krokom bolo spustenie verejnej konzultácie so všetkými zainetersovanými stranami o tom, ako tému kultúry v európskom diplomatickom pôsobení uchopiť.

V apríli sa v Bruseli koná konferencia, ktorá by mala zadefinovať odporúčania pre stratégiu rozvinutia potenciálu kultúry vo vonkajších vzťahoch únie. Konferenciu moderuje Slovák Pavol Demeš z German Marshall Fund v Bratislave.  

Členmi konzorcia prípravnej fázy sú Gothe Institut (Brusel), BOZAR, Centre for Fine Arts (Brusel), The British Council (Brusel), European Cultural Foundation (Brusel), Institut fur Auslandsbeziehungen, Institut francaise (Paríž), KEA European Affairs.

Dánsky europoslanec Morten Løkkegaard (ALDE), ktorý bude na konferencii jedným zo speakrov tvrdí, že kultúra musí byť tretím pilierom popri ekonomike a geopolitike únie.

Veľmi dobrým príkladom je podľa neho Čína. „Považuje kultúru za jednu z troch pilierov strategického myslenia a považuje ju za rovnako dôležitú ako ekonomiku a geopolitiku. Preto si myslím, že Európa by toto mala nasledovať. Pani Ashtonová by kultúre mala venovať omnoho viac pozornosti.“

Na strategickej a praktickej úrovni sa podľa Løkkegaard veľmi podceňuje aj šport. „Ukázalo sa, že je veľmi silným kultúrnym faktorom. Tu má EÚ nové právomoci s Lisabonskou zmluvou. Mohli by sme rozvinúť programy týmto smerom“, dodáva.

Podľa francúzskeho odborníka Ferdinanda Richarda to ani nie je o vytváraní kultúrnych vzťahov s vonkajším svetom, ale o schopnosti Európy využiť už existujúce vzťahy.

„Klasická kultúrna diplomacia medzi štátmi, ktorej úlohou bolo posilňovať národnú prestíž a teda aj vplyvy už nezodpovedá súčasnému rýchlemu vývoju kultúrnej produkcie a novým masívnym kultúrnym odvetviam“, hovorí. Európa musí mať podľa neho chytrú stratégiu a byť bojovníkom za kultúrne práva a kultúrnu diverzitu.

Pozície

Francúzska europoslankyňa Marie-Thérèse Sanchez-Schmid v rozprave k uzneseniu Európskeho parlamentu povedala: „Vo svojej knihe Bound to Lead (Predurčení na vedúcu úlohu), ktorá bola vydaná v roku 1990, zaviedol významný americký profesor Joseph Nye koncepciu takzvanej jemnej sily. Čo to znamená? Jemná sila znamená schopnosť medzinárodného hráča ovplyvniť ostatných nenásilnými prostriedkami, napríklad kultúrnou dynamikou.

Prečo sú Spojené štáty, ako dobre vieme, po 25 rokoch naďalej veľmocou? Pretože okrem vojenského arzenálu sa im darí vyvážať svoju kultúru a myšlienky a zabezpečiť ich príťažlivosť. Európa musí postupovať rovnako, musí ochraňovať svoj kultúrny model a jeho hodnoty na medzinárodnej úrovni.

Belgický europoslanec Louis Michel (ALDE): „Musíme bojovať proti nebezpečenstvu, ktoré predstavuje jednotnosť kultúr. Kultúra je nositeľkou otvorenosti a pohonom demokracií, ktoré maria každú nacionalistickú reakciu, rasistické pohnútky a vylúčenie, ktoré podporujú hospodárske, finančné, klimatické a potravinové krízy.

Kultúry sú zdrojom nevyčerpateľnej obnoviteľnej energie. Kultúrna tvorba vo väčšine prípadov opisuje alebo vyjadruje víziu, záväzok a zaujatie postoja, ktorý môže byť vhodný alebo nevhodný. Predstavuje vykonávanie práva vrátane práva na odsúdenie. Umelcov, ich kritický pohľad na svet a ich úlohu pedagógov v našich spoločnostiach veľmi potrebujeme.

Predvídajú budúcnosť a predpovedajú vývoj spoločnosti, pretože ich zrak je rýchlejší a lepší než zrak politikov.