Kultúra sa presťahuje na sever

Šperk s jantárom, zdroj: riga2014.org, Mārtiņš Otto

Za obdobie implementácie projektu EHMK Košice 2013 v číslach (2008 – 2013) organizátori narátali 100 festivalov, 470 výstav a podujatí vizuálneho umenia, 250 multižánrových podujatí, 270 konferencií, prednášok, seminárov, 270 divadelných a tanečných predstavení, 360 filmov, 280 literárnych podujatí, 770 workshopov, 20 investičných projektov, 600 podporených projektov, 50 podporených kníh, publikácií a časopisov.

Záverečným ceremoniálom sa v piatok 13. decembra Košice rozlúčili s európskym kultúrnym titulom. Na odovzdanie symbolickej štafety prišla Aiva  Rozenberga, programová riaditeľka Riga European Capital Of Culture 2014. Riaditeľ EHMK Ján Sudzina zástupkyni Rigy daroval stratégiu EHMK mesta Košice (Master plan), ktorá by im mohla byť nápomocná. „Košice urobili počas roku 2013 veľa práce,“ zhodnotila programová riaditeľka z Lotyšska.

Európske hlavné mesto kultúry je považované za jeden z najúspešnejších kultúrnych iniciatív EÚ. každý rok nezávislý panel rozhodne o udelení tohto titulu dvom európskym mestám na základe predložených projektov. Program musí mať silnú európsku dimenziu, zaangažovať miestne obyvateľstvo všetkých vekových kategórií. Zároveň musí projekt prispieť k dlhodobému rozvoju mesta prostredníctvom kultúrnej infraštruktúry. 

„Európske hlavné mesto kultúry je fantastickým úspechom už 30 rokov“, povedala Androulla Vassiliou, eurokomisárka zodpovedná za vzdelávanie, kultúru, multilingvizmus a mládež.

Tento titul podľa nej predstavuje „unikátnu príležitosť“ čo najlepšie využiť kultúrne bohatstvo mesta a posilniť jeho dlhodobý rozvoj, ktorý prospeje turizmu aj tvorbe pracovných miest.

Otváracie ceremoniály v Rige zahŕňali špeciálne podujatia v múzeách, výstavy baltského jantáru a výstavu o vplyve prvej svetovej vojny na umenie. Umeå už začala svoj rok ohňovou šou a festivalom svetla, hudby piesní a pohybu v okolí rieky Umeälven.

Pozície

„Spoluprácu a podiel Košického samosprávneho kraja na projekte EHMK považujeme za najrozsiahlejšiu investíciu a najväčší projekt v dejinách regionálnej samosprávy. Výrazne akceleroval činnosť celého úseku kultúry, cestovného ruchu, ale aj regionálneho rozvoja (…) Zamerali sme sa na program rozvoja kultúrneho turizmu Terra Incognita – Krajina nespoznaná, kde bolo cieľom zvýšiť kvalitu služieb v cestovnom ruchu vytvorením rozšírenej ponuky produktov a služieb najmä na Gotickej, Vínnej a Železnej ceste. Úspech malo 13 top podujatí na rôznych miestach kraja. Budeme v nich pokračovať, kalendár na rok 2014 je už pripravený,“ uviedol predseda Košického samosprávneho kraja Zdenko Trebuľa. 

 „Dokázali sami sebe, aj celému svetu, že Košice sú úžasné mesto a dokážu zvládnuť aj takýto veľký kultúrny projekt, aký na Slovensku nemá obdobu. Projekt Európskeho hlavného mesta kultúry 2013 uzatvárame naozaj len symbolicky. Chceme rozvíjať cenné medzinárodné partnerstvá, zabezpečíme udržateľnosť kvalitných kultúrnych podujatí a novej kultúrnej infraštruktúry,“ povedal primátor Košíc Richard Raši.

„Košice zaznamenali obrovský boom, čo sa týka premeny kultúrnej infraštruktúry. Vznikli zariadenia úplne nového typu ako Kunsthalle/Hala umenia, Kasárne/Kulturpark a SPOTs, ale uskutočnili sa aj rekonštrukcie existujúcich tradičných kultúrnych inštitúcií v meste,“ hodnotí význam a dosah titulu riaditeľ neziskovej organizácie Košice 2013 Ján Sudzina. Mesto prešlo podľa neho hlbokými transformačnými procesmi, čo možno dokážeme oceniť neskôr, hlavne ich dosah nielen na kultúru, ale aj na ekonomiku mesta  a regiónu.

Umelecký riaditeľ n. o. Košice 2013 Vladimír Beskid vidí úspech projektu EHMK v tom, že boli dokončené všetky investičné projekty a vytvorila sa nová platforma pre komunikáciu v širšom európskom priestore a pre zapojenie aj domácich komunitných projektov v rámci SPOTs. „Projekt priniesol nové, inovatívne formy a festivaly. Najväčším úspechom bude, keď budú v budúcnosti pokračovať také formáty ako Sound City Days,  Biela noc, USE THE CITY, New Dance Days, Trienále súčasného umenia a ďalšie naštartované projekty.“

„Stimulovali sa určité energetické body na kultúrnej mape Európy a je dôležité v tom pokračovať,“ dodal umelecký šéf projektu EHMK Košice 2013. „Zárukou pokračovania rozbehnutých  modelov je príspevková organizácia K-13 – Košické kultúrne centrá (Kunsthalle/Hala umenia, Kasárne/Kulturpark, SPOTs, Amfiteáter), ktorá bude projekt EHMK ďalej zastrešovať a rozvíjať.“