Europa Nostra hľadá projekty obnovy kultúrneho dedičstva

Zdroj: bosak.sk

Europa Nostra združuje 250 mimovládnych organizácii z celej Európy a ďalších 150 asociovanách inštitúcií. Spolu zastupuje asi 5 miliónov ich členov. Hlavným záujmom platfromy je ochrana kultúrneho a prírodného dedičstva.

Vlajkovou aktivitou organizácie je od roku 2002 ocenenie „European Union Prize for Cultural Heritage / Europa Nostra Awards“.Udeľuje ho v spolupráci s Európskou úniou. 

Ocenenie hľadá excelentnosť

  • v oblasti konzervácie budov, miest či zelene s historickou hodnotou,
  • takisto vo výskume, ktorý k takýmto aktivitám prispieva,
  • v dlhodobej starostlivosti o kultúrne dedičstvo zo strany jednotlivcov alebo skupín
  • a tiež v oblasti vzdelávania.

Ocenenie teda možno získať v jednej zo štyroch vyššie spomenutých kategórií. V každej kategórii môže byť udelených až 25 ocenení. Maximálne šesť najlepších môže získať „Grand Prix“, ktorá je spojená s finančnou odmenu vo výške 10 tisíc eur.

O oceneniach rozhoduje vybraná nezávislá porota. Posudzovanie zahŕňa aj návštevu lokálneho experta, ktorý môže projekt posúdiť priamo na mieste. Uzávierka prihlášok pre ceny, ktoré sa budú vyhlasovať na budúci rok v marci je 9. septembra 2013.  

Podrobnosti je možné nájsť na stránke Europa Nostra.

Slovensko malo v súťaži zatiaľ len obmedzenú úspešnosť.

V prvom ročníku (2002) získal plaketu v kategórii archeologických nálezov projekt Rybárskej brány v Bratislave.

Časť stredovekého opevnenia sa nachádza na Hviezdoslavovom námestí pred starou budovou Slovenského národného divadla a ľudia môžu jeho zvyšky vidieť za okrúhlym zaskleným priezorom. Ide o dielo archeológov Margaréty Musilovej a Petra Horanského z Mestského úradu ochrany pamiatok v Bratislave. Ocenenie Europa Nostra pripomína bronzová plaketa.

V rovnakom roku dostal diplom v prvej kategórii aj projekt obnovy prešovskej Bosákovej banky, výnimočnej secesnej budovy s kupolami z prvej polovice 20. rokov 20. storočia.

O dva roky neskôr si diplom v rovnakej kategórii odniesol projekt obnovy historickej budovy divadla Jonáša Záborského v Prešove.

Posledné ocenenie pre Slovensko je z roku 2009 z kategórie vzdelávanie. Dostala ho Academia Istropolitana Nova zo Svätého Jura.