Kyberbezpečnosť pritiahla do Haagu politikov a tisícky odborníkov

(zdroj: GCCS 2015/Instagram)

Tento článok je súčasťou Špeciálu: Kybernetická bezpečnosť

„Závislosť na kybernetických systémoch prevýšila našu schopnosť ochrániť ich a zabezpečiť pred trestnou činnosťou, špionážou a porušovaním súkromia. […]Viera vo voľný, otvorený a bezpečný internet bude kľúčovým prvkom úspechu pre svet zajtrajška,“ povedal v predvečer haagskej konferencie holandský minister zahraničných vecí Bert Koenders.

Svojich zástupcov vyslalo 90 krajín sveta. 15 z nich, vrátane Slovenska, zastupujú priamo šéfovia diplomacie. Prítomná je vysoká predstaviteľka EÚ pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Federica Mogheriniová, podpredseda Európskej komisie pre jednotný digitálny trh Andrus Ansip, riaditeľ Europolu Rob Wainwright aj stovky predstaviteľov občianskej spoločnosti, veľkých technologických firiem a vedcov.

Na dvojdňovej Globálnej konferencii o kybernetickom priestore (GCCS 2015), ktorá prebieha dnes a zajtra v Haagu, Mogheriniová uviedla, že vďaka „obrovskému množstvu on-line informácií sa autoritárske režimy ťažšie bránia nástupu novej spoločnosti. Ťažie sa tiež oddeľujú fakty od propagandy a rozpoznáva lož, ktorá sa dostatočne často opakuje“. Riziká by podľa nej ale nemali v žiadnom prípade zatieniť „gigantický“ potenciál kyberpriestoru.

Dnešnú diskusiu o vplyve digitálnych technológií na medzinárodný mier a bezpečnosť otváral profesor Harvardskej univerzity a zakladateľ teórie neoliberalizmu Joseph S. Nye. Delegáciu Spojených štátov vedie koordinátor pre kybernetické otázky Christopher Painter. Jeho úrad verí, že sa podarí vytvoriť minimálne dobrovoľné platformy pre výmenu informácií a spoločné projekty.

Minister Lajčák hovoril o podobnosti a neoddeliteľnosti kybernetického a skutočného sveta. Preto by mal prístup k obom rovnako zachovávať základné práva a slobody. „Opatrenia na zamedzenie zneužívania komunikačných technológií a kybernetického priestoru by mali byť postavené na aktualizácii existujúcich pravidiel, ktoré sa týkajú reálneho sveta, a to v dôkladnej komunikácii s demokratickými inštitúciami a verejnosťou,“ povedal Lajčák a dodal: „Pri tom je dôležité uvedomiť si, že bezpečnostná kontrola a dohľad sa nevylučujú s demokratickými princípmi.“

Konferencia bude zajtra pokračovať diskusiami a desiatkami sprievodných akcií o vzdelávaní, práve na súkromie a najmä o zužitkovaní ekonomického potenciálu internetu.