Lepšie zdieľanie rádiového spektra má podporiť bezdrôtové inovácie

Zdroj Wikimedia commons

Rádiové spektrum je mimoriadne cenný, no čoraz menej dostupný zdroj. Využíva sa v širokopásmových službách, ktoré zaznamenali v posledných rokoch prudký rast.

Podľa niektorých zdrojov, by mal celosvetový objem mobilných dátových prenosov narásť do roku 2015 o 26 %. Dovtedy už bude existovať 7 mld. telefónov, tabletov a iných mobilných zariadení, ktoré sa budú môcť pripojiť k internetu.

Rádiové spektrum nachádza uplatnenie aj v ďalších segmentoch ako sú bezdrôtove snímače či inteligentné systémy.

Rastúci dopyt však bude stále ťažšie uspokojiť z dôvodu nedostatku voľného rádiového spektra.

Žiadne ďalšie voľné spektrum už nie je k dispozícii. Vďaka technologickému pokroku však môžu rádiové spektrum zdieľať viacerí používatelia. Okrem toho je tiež možné využívať spektrum, určené pre televízne vysielanie na iné účely.

Vnútroštátne právne predpisy o spektre však často nezohľadňujú nové technické možnosti, čím vzniká riziko, že s narastajúcim dopytom poklesne kvalita mobilných a širokopásmových služieb.

„Rádiové spektrum je pre hospodárstvo ako kyslík, používajú ho všetky osoby aj podniky. Bez dostupného spektra prestanú fungovať mobilné siete a širokopásmové služby. Takýto scenár je neprijateľný,“ vyhlásila podpredsedníčka Európskej komisie Neelie Kroesová, ktorá má na starosti digitálnu agendu.  

Komisia preto navrhuje koordinovaný európsky postup v zdieľaní spektra, čím dôjde k zvýšeniu kapacity, zníženia cien širokopásmových služieb a vzniku nových trhov.

„Musíme teda tento vzácny zdroj optimalizovať jeho opätovným využívaním a vytvorením jednotného trhu v tejto oblasti. Potrebujeme jednotný trh pre spektrum, aby sme sa opäť dostali medzi svetovú špičku v oblasti mobilných a dátových služieb a prilákali viac investícií do výskumu a vývoja,“ dodala Kroesová.

Komisia chce novým európskym programom politiky rádiového frekvenčného spektra docieliť, aby regulačné orgány monitorovali a rozširovali harmonizované bezlicenčné pásma vnútorného trhu, ale tiež chce podporovať jednotné regulačné postupy na zdieľanie práv používania rádiového spektra.

EK dúfa, že získa pre nové opatrenia podporu Rady a Parlamentu.