Lisabonská stratégia: na dosah pre 11 krajín

Zdroj: Skye, www.creativecommons.org

Jednoznačným favoritom je Fínsko. Jeho hodnotenie naznačuje, že lisabonské ciele „bezpečne prekoná“.

Spomedzi skúmaných 14 ekonomík je na tom najhoršie Taliansko. Spoločne s Francúzskom a Rakúskom vypadávajú zo skupiny štátov, ktoré zaznamenali vyšší rast produktivity ako USA.

Nemecko a Veľká Británia by sa dali označiť za tigre. Z hľadiska Lisabonskej stratégie spravili v porovnávanom období najväčší pokrok.

Kľúčom k rastu produktivity je „vysokokvalifikovaná pracovná sila“ a energetická efektívnosť. Dokazujú to výsledky 11 najúspešnejších ekonomík EÚ. Všetky majú rozvinutý systém vzdelávania a súčasne uplatňujú prísne štandardy ochrany životného prostredia. Podľa správy je odpoveďou na striktné environmentálne štandardy efektívne hospodárenie s energiami, ktoré sa pre krajiny stáva „kľúčovým prvkom budúceho rastu“.

Paul Hofheinz, prezident Lisabonskej rady, vysvetľuje: „Prísne environmentálne štandardy nie sú brzdou konkurencieschopnosti Európy. Naopak, vytvárajú nové trhy dávajú inovatívnym firmám príležitosť rozvíjať ozajstné globálne líderstvo.“ Dodáva, že „vyššia energetická efektívnosť podporuje zvyšovanie produktivity, blahobytu a vytváranie nových miest“.

Závery analýzy sú opačné, než k akým došli účastníci Európskeho univerzitného a obchodného fóra. Podľa nich nie je možné lisabonské ciele naplniť v krátkodobom hľadisku. Lisabonskú stratégiu naplní až ďalšia generácia (EurActiv 03/03/08).

Analýzu „Európsky monitor rastu a pracovných miest 2008“ vypracovali Allianz SE a Lisabonská rada. Spoločnosť Allianz je lídrom v oblasti poskytovanie finančných služieb. Lisabonská rada je výskumným centrom a think-tankom sídliacim v Bruseli.

Európsky úrad pre životné prostredie (EEB), Konfederácia európskych odborových zväzov (ETUC) a Sociálna platforma vyzvali členské krajiny, aby prijali ucelený politický prístup s vyváženými sociálnymi, environmentálnymi a pracovnými cieľmi. Podľa ich spoločného vyhlásenia je potrebné venovať zvláštnu pozornosť predovšetkým energetickej efektívnosti nízko-nákladových nehnuteľností. Výzva prichádza pred jarným summitom Rady, ktorý je naplánovaný na 13.-14. marca 2008.

O Lisabonskej stratégii a možnosti prenosu britského know-how na Slovensko bude vo svojich prednáškach začiatkom apríla hovoriť aj profesor Barry D. Wood. Vystúpi na pôde Technickej univerzity v rámci projektu Excelentná univerzita.


Prednášky a semináre sú organizované v rámci Národného projektu Excelentná univerzita, podporeného v rámci JPD NUTS II Bratislava Cieľ 3, spolufinancovaného z Európskeho sociálneho fondu www.esf.gov.sk.