Ľudia si myslia, že roboty im kradnú prácu

zdroj wikimedia commons

Viac ako dve tretiny Európanov (70 %) a dokonca až 84 % Slovákov sa na roboty pozerá pozitívne. Prieskum zistil aj to, že pozitívnejší vzťah k robotom majú muži, či ľudia s vyšším vzdelaním.

Ľudia považujú roboty za nevyhnutnú súčasť nášho života a dobré pre spoločnosť. Na druhej strane si však až 70 % Európanov a 60 % Slovákov myslí, že roboty im kradnú ich prácu. Približne polovica opýtaných nesúhlasila s tvrdením, že rozvoj robotiky môže vytvárať nové pracovné miesta.

Kým v celej Únii si ľudia myslia, že roboty by sme mali prioritne využívať na prieskum vesmíru (52 %), výrobu (50 %) a vojenské misie (41 %), na Slovensku uprednostňujú výrobu (70 %) pred vesmírom (51 %) a vojenskými misiami (34 %).

Naopak roboty by mali podľa Európanov chýbať pri starostlivosti o deti, starých a postihnutých ľudí (60 %), vo vzdelávaní (34 %) a v zdravotnej starostlivosti (27 %). Najviac Slovákov nechce roboty vidieť pri deťoch, dôchodcoch a invalidoch (51 %), ďalej v zdravotnej starostlivosti (26 %) a pri voľnočasových aktivitách (21 %).

Lídri EÚ považujú robotiku za kľúčovú pre priemyselnú konkurencieschopnosť Európy. Okrem priemyslu však majú roboty budúcnosť aj v činnostiach, ktoré nám uľahčujú každodenný život – obzvlášť v prípade starostlivosti o najzraniteľnejšie skupiny ľudí. Kapitalizácia tohto potenciálu si vyžaduje diskusiu a investície.

Podpora robotiky je preto aj jednou z priorít Digitálnej agendy pre Európu. V rokoch 2007 až 2013 minula Európska komisia asi 600 mil. eur na výskum robotiky.

V návrhu Komisie na ďalšie programové obdobie je vyčlenených až 15 mld. eur na podporu kľúčových podporných a priemyselných technológii, medzi ktorými je aj robotika.