Malými krokmi k energetickej politike EÚ

ropa plyn

 

Krátka správa:

Výročný jarný summit lídrov EÚ sa tento rok zameral na energiu. Vzhľadom na rastúcu závislosť na energii a zvyšujúce sa ceny ropy bola energia pridaná k lisabonskej agende, o ktorej sa tradične na jarnom summite diskutuje.

Lídri EÚ na svojom stretnutí 23.-24. marca majú podporiť novú Energetickú politiku pre Európu (EPE). No niektorí z nich, ako Angela Merkelová, nie sú pripravení odovzdať kompetencie Únii a summit sa preto obmedzí na všeobecné princípy a deklarovanie už dohodnutých cieľov zabezpečenia lepšej ponuky energie a konkurencieschopnosti.

Myšlienka na vytvorenie spoločnej regulácie energie na európskej úrovni nezískala podporu všetkých štátov.

Prezident Francúzska Jacques Chirac, ktorého krajina má spor s Talianskom vo veci zablokovania pokusu o prebratie francúzskej spoločnosti Suez talianskou firmou Enel, povedal: „Skonštruovanie energetickej Európy (sic!) nesmie byť obmedzené na liberalizáciu trhov. Musíme urobiť všetko preto, aby sme podporili rozvoj „európskych šampiónov“, založených na pevnej ambícii a nie na čisto finančnom prístupe.“

Prezidentovi sa tiež podarilo strhnúť na seba na summite pozornosť tým, keď odišiel z miestnosti, pretože sa jeho krajan Ernest-Antoine Selliére, člený predstaviteľ organizácie zamestnávateľov UNICE , rozhodol predniesť svoju reč o potrebe ekonomickej reformy v anglickom jazyku.