Medicínske technológie získali cenu za inovácie

Európsku cenu za inovácie udelili toho roku 6. mája. Titulom “Európsky inventor roka 2008” sa môžu popýšiť:

  • vedci, ktorí navrhli prevratný spôsob liečby ochorenia AIDS,
  • vynálezcovia bezbolestného očného skeneru,
  • konštruktéri robotických zariadení určených pre medicínsku chirurgiu,
  • konštruktéri ľahkých automobilových dielov z hliníkových zliatin.

Udelená cena má však len symbolický význam. Nepredstavuje hmotné ani finančné ocenenie. Je vyzdvihnutím inovácií, ktoré sa výrazne pričinili o európsky technologický pokrok a posilnili konkurencieschopnosť EÚ vo svete. Autormi jej myšlienky sú komisár Günter Verheugen, zodpovedný za priemysel, a Alain Pompidou, bývalý prezident Európskeho patentového úradu (EPO). Cenu udelili prvýkrát v roku 2006.

Všetky ocenené inovácie sú chránené patentmi. Ich autori ich získali v období 1993 – 2002. Andrej Vizjak, slovinský minister hospodárstva, komentoval ocenenie slovami: “Dnes ocenené prevratné inovácie podčiarkujú potrebu efektívnej európskej legislatívnej sústavy na ochranu práva na duševné vlastníctvo, ktorá by podporila potenciál kreativity európskej ekonomiky. Sme presvedčení, že dohoda o komunitárnom patente a patentová jurisdikcia EÚ posilnia rozvoj európskych inovácií a medzinárodnú konkurencieschopnosť.”

EÚ zatiaľ nemá jednotný európsky patent. Dôvodom je spor členských krajín o jazyk, v ktorom bude patent priznaný. Ak chce inovátor zabezpečiť ochranu svojho duševného vlastníctva, musí požiadať o priznanie patentu v každej členskej krajine, čo znamená splnenie mnohých rozdielnych formálnych požiadaviek a absolvovanie mnohých procedúr.

“Ak chceme čeliť klimatickým zmenám alebo vyvinúť nové spôsoby liečenia chorôb, potrebujeme na kvalitu orientovaný patentový systém, ktorý stimuluje a udrží inovácie. Systém IP by mohol byť vedúcim prvkom v efektívnom rozširovaní najnovších pokrokových technológií,” uzatvára prezident EPO, Alison Brimelow.