Medzinárodný výskum dostane daňové prázdniny

Európski ministri hospodárstva v piatok (29.5.) odsúhlasili princíp, ktorý umožní medzinárodným výskumným projektom tešiť sa z daňových prázdnin. Inými slovami, výskumné projekty, ktoré bude implementovať niekoľko členských krajín a splnia ďalšie podmienky, budú oslobodené od dane z pridanej hodnoty (DPH).

Ak sa bude výskumný projekt implementovať v rámci tzv. „Konzorcia Európskej výskumnej infraštruktúry“ (European Research Infrastructure Consortia), jeho riešitelia nebudú musieť odvádzať DPH. V praxi pôjde o to, že konzorcium bude mať povahu medzinárodného telesa, ktoré možno oslobodiť od daňovej povinnosti.

Európsky výskum tak získa nepriamu podporu v hodnote niekoľkých miliárd eur a súčasne sa povzbudí vedecká spolupráca medzi jednotlivými členskými krajinami EÚ. Výskumné projekty, ktoré sa budú uchádzať o daňové prázdniny, však musia okrem medzinárodného charakteru splniť i ďalšie kritériá – najmä nebudú môcť mať hospodársky charakter a budú musieť preukázať legitimitu výskumných zámerov.

Koncept „Európskej výskumnej infraštruktúry“ vytvorila Európska komisia s cieľom podporiť výskum a vývoj v EÚ. Daňové výnimky na výskumné projekty môžu udeliť i vlády členských krajín. Prijatie takéhoto rozhodnutia na národnej úrovni však trvá spravidla pomerne dlho, čo spôsobuje v radoch vedcov a výskumníkov neistotu o realizovateľnosti výskumných zámerov.