Mestá kľúčom k zlepšeniu životného prostredia

Pozadie:

Hoci EÚ nemá priamu kompetenciu v mestských záležitostiach, jej sektorové politiky v oblastiach dopravy, životného prostredia a sociálnych záležitostí majú značný dopad na výzvy, ktorým čelia mestá.

Ministri EÚ, zodpovední za urbanizmus a krajinný rozvoj, položili základ pre európsku mestskú politiku 24. mája 2007 podpísaním Charty udržateľných európskych miest v nemeckom Lipsku (EurActiv, 25. mája 2007).

Otázky:

Margot Wallström, vicepredsedníčka Komisie, zodpovedná za komunikačnú politiku, načrtla 12. júna 2007 víziu Komisie, týkajúcu sa udržateľnosti miest.

„Zápas o trvalo udržateľnú budúcnosť bude získaná alebo stratená práve v mestských oblastiach,“ povedala Wallströmová a načrtla tri dôvody, prečo by „zdieľaná vízia“ mestskej politiky mala byť na úrovni EÚ potrebná:

  • s celosvetovým rýchlym rastom miest si otázky ich rozvoja získavajú čoraz väčšiu pozornosť vlád a podporujú miestnu participatívnu demokraciu.
  • viac než polovica mestských oblastí, ktoré budú existovať v roku 2030, ešte len bude postavená. „To znamená, že … svetové mestá sú zväčša prázdnym plátnom, na ktoré by sa malo maľovať, plánovať, navrhovať a stavať,“ povedala Wallströmová a dodala, že to predstavuje „úžasnú šancu“.
  • mestá sú „ekonomickými motormi“, ktoré tvoria 80% ekonomického rastu vo svete. Výstavba udržateľných miest nemôže byť realizovaná len vládami, zdôraznila Wallströmová. Povedala však tiež, že vlády potrebujú mobilizovať občanov a podniky do nových foriem partnerstva, aby došlo k realizácii týchto cieľov.

Pozície:

„21. storočie je nepochybne érou miest,“ povedala Wallströmová na úvodnom zasadnutí Zeleného týždňa v Bruseli. „Každoročne sa stane 60 miliónov ľudí novými obyvateľmi miest. Do roku 2050 bude žiť v mestských oblastiach nejakých šesť miliárd ľudí,“ poukázala Wallströmová a uviedla, že k jadru tohto rastu by malo dôjsť v rozvojom svete.

„Po prvý raz v histórii bude polovica svetovej populácie žiť, pracovať, milovať sa, spotrebovať a znečisťovať v mestách. V Európskej únii už 80% všetkých občanov žije v mestských oblastiach,“ povedala.

„Občania sú zodpovední za zhruba 75% všetkých emisií oxidu uhličitého a spotrebúvajú zhruba rovnaké percento prírodných zdrojov,“ pokračovala Wallströmová. Len si predstavte na sekundu, čo by sa stalo, keby všetky mestá v Európe prijali rozhodnutie stať sa neutrálymi vo vzťahu k oxidu uhličitého,“ spýtala sa.

„Navyše, nové údaje nám ukazujú, že o 90 rokov by mohla byť jedna tretina súše púšťou. Táto dezertifikácia znamená, že migrácia ľudí – mnohí z nich budú environmentálnymi utečencami – zrýchli a umiestni ešte väčší tlak na mestá. Opäť, toto sa nedeje v ďalekej budúcnosti: už k nemu dochádza v Afrike a do istého stupňa v Austrálii a južnej Európe.“

„Hlavnými výzvami, ktorým ľudstvo čelí, ako verejné zdravie, ekonomický rozvoj, chudoba, energia, vyčerpávanie zdrojov a kvalita životného prostredia sú založené na mestách. Tieto výzvy budú naďalej rásť s tým, ako rastú svetové mestá.“

Na konferencii “Udržateľný rozvoj miest a zmiernenie negatívnych vplyvov klimatických zmien na kvalitu života a stav životného prostredia”, ktorá sa konala koncom mája v Bratislave, europoslankyňa Irena Belohorská (NI) konštatovala, že trvalo udržateľný rozvoj (TUR) sa dnes v EÚ stáva prioritou číslo jedna. Na hodnotenie TUR sa používa 16 princípov a 40 kritérií. Ako prvý princíp je podpora ľudských zdrojov (zabezpečenie ochrany zdravia ľudí a optimálneho rozvoja ľudských zdrojov) a hneď na druhom mieste je ekologický princíp (zachovanie biodiverzity, optimalizácia priestorového využívania krajiny, zachovanie vysokej kvality životného prostredia, minimalizácia využívania neobnoviteľných zdrojov energie).

Ďalšie kroky:

  • September 2007: Komisia by mala zverejniť Zelenú knihu o mestskej doprave,
  • Jeseň 2008: Komisia by mala prijať Akčný plán, založený na Zelenej knihe.