Microsoft varuje: neznalosť IT bude problém

Pozadie:

Hľadanie zamestnancov s tými správnymi zručnosťami predstavuje v súčasnosti pre európskych zamestnávateľov veľký problém. Biznis lídri poukázali na rastúci „nepomer v oblasti zručností.“ Minulý rok sa tak ostali štyri milióny pracovných miest neobsadené, lebo 18 miliónov nezamestnaných Európanov nemalo správnu kvalifikáciu na to, aby ich mohli vykonávať.

Jazykové a počítačové zručnosti sú oblasti, kde sa európska pracovná sila musí zlepšiť. Na Európskom podnikateľskom summite v marci 2009 preto podnikateľská loby žiadala o podpísanie „Európského paktu zručností,“ podľa ktorého by sa mali nezamestnaní pracovníci preškoliť tak, aby mohli v budúcnosti obsadiť ponúkané pracovné miesta.

Správa z biznis školy INSEAD hovorí, že schopnosti Európanov konkurovať v globálnej poznatkovej ekonomike ostatným bráni práve nedostatok zručností a mobility. Sponzormi správy INSEAD sú Microsoft a Shell, dve spoločnosti, ktoré vyvíjajú tlak na väčšiu podporu rekvalifikácie.

V prípade veľkej väčšiny voľných pracovných miest v takmer všetkých sektoroch bude do roku 2015 požiadavka na počítačové znalosti jednou zo základných podmienok na prijatie do zamestnania. Tento fakt vyvoláva obavy z toho, že mnoho ľudí, ktorí v súčasnej hospodárskej kríze stratili prácu, bude v budúcnosti neschopných sa znova zamestnať.

Podľa výsledkov štúdie z trinástich európskych krajín uverejnenej 1. decembra tohto roku, ktorú sponzorovala spoločnosť  Microsoft a uskutočnila prieskumná firma IDC, sa až 58 percent zamestnancov firiem domnieva, že sektor vzdelávania nerobí dosť pre to, aby pripravil mladých ľudí na moderné pracovné miesta.

Počet tréningov na nadobudnutie pokročilých zručností v oblasti informačných a komunikačných technológií v rozpätí nasledujúcich troch až piatich rokov zaznamená podľa správy výrazný nárast. Správa tak zdôrazňuje dôležitosť overenia spôsobilosti profesionálov v tejto oblasti.

Dokument zároveň tvrdí, že veľká väčšina pracovnej sily si bude potrebovať vylepšiť svoje zručnosti ak sa má zvýšiť ich produktivita a schopnosť využívať nové technológie.

Tréning priamo v práci nemusí stačiť

Marianne Koldingová, viceprezidentka European Services Research v spoločnosti IDC povedala, že veľký počet pracovných pozícii v strednej a východnej Európe si v súčasnosti nevyžaduje žiadne počítačové zručnosti. Zároveň však dodala, že tieto krajiny západnú Európu do piatich rokov dobehnú.

Toto, povedala Koldingová, demonštruje potrebu investícií do tréningu zamestnancov. Vyjadrila tiež skepticizmus nad skutočnou hodnotou tréningu získaného  „priamo na pracovisku a v práci.“ Naznačila tým, že profesionálni školitelia sú najlepšie uspôsobení na to, aby zamestnancov zaúčali novým veciam.

Dodala, že hoci sa mladšia generácia ľahko učí pracovať s užívateľsky nenáročnými prístrojmi, často nemajú ani základné znalosti o tom, ako tieto technológie pracujú.

Existujú veľké obavy, že konkurencia z rozvíjajúcich sa ázijských ekonomík vyvinie vážny tlak na sektor informačných a komunikačných technológií v Európe – najmä vďaka veľkému objemu vysokoškolsky vzdelaných ľudí v oblasti inžinierstva z Indie a Číny.

„Je potrebné, aby univerzitní študenti, ktorí ukončili odbor informačných a komunikačných technológií vstúpili do pracovného pomeru s oveľa silnejšími zručnosťami, a rovnako aj znalosťami v oblasti vedúcich technológií ako napríklad cloud computing či Web 2.0,“ povedala Koldingová.

Výskum sa zakladá na rozhovoroch s biznis lídrami z niekoľkých sektoroch ekonomiky a na internetovom prieskume medzi približne 1400 zamestnancami v celej Európe. Účastníci prieskumu vo väčšine prípadov pracujú v spoločnostiach s menej ako 500 zamestnancami.