Minister školstva chce uľahčiť návrat odborníkov zo zahraničia

Juraj Draxler, (zdroj: TASR)

„Slováci, ktorí sa etablovali v zahraničí, by v prípade svojho návratu na Slovensko, mohli využitím svojich skúseností a kontaktov v zahraniční pozitívne vplývať na smerovanie slovenskej spoločnosti, či skvalitňovanie verejných služieb,“ uvádza sa v Podpornej schéme na návrat odborníkov zo zahraničia.

Materiál, ktorý na dnešné rokovanie predložilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, má priviesť odborníkov do orgánov verejnej správy a na verejné a štátne vysoké školy. Zameria sa na 2 skupiny individuálnych žiadateľov.

V prvej skupine budú jednotlivci do veku 40 rokov, ktorí by mali byť absolventmi popredných univerzít. Ak sa takáto osoba zamestná na Slovensku na pozícii zaradenej do podpory v rámci schémy, môže získať príspevok až do výšky 10 tisíc eur, uvažuje rezort školstva.

Druhú časť odborníkov zo zahraničia by mali tvoriť vysokokvalifikovaní experti. Takí, ktorí na vedúcich pozíciách pôsobili minimálne desať rokov. Pre nich by sa výška jednorazového príspevku mohla vyšplhať na 50 tisíc. Zároveň by inštitúcia, ktorá odborníka zamestná, mohla získať 150 tisíc eur.

Zvyšovanie motivácie v tejto forme má kompenzovať náklady, ktoré by akademikom vznikli, ak sa rozhodnú presídliť, vrátane nemateriálnych škôd, akým je prerušenie sociálnych väzieb.

Celý program by mohol do roku 2018 každoročne minúť jeden milión eur. Schému bude mať na starosti Rada, ktorú vytvoria zástupcovia ministerstva školstva, financií a predstavitelia škôl, prípadne neziskového sektora.

Mzdové náklady vracajúcich sa odborníkov budú znášať zamestnávatelia.  Ak sa nový zamestnanec rozhodne prerušiť kontrakt, s ktorým súvisela podpora, bude zaviazaný vrátiť celú poskytnutú sumu grantu.