Inovačné priority EÚ

Krátka správa:

Európski ministri sa stretli 4. decembra 2006 aby hovorili o prioritných krokoch na inovácií a napĺňania Lisabonskej agendy EÚ. Fínsko urobilo z témy inovácie počas trvania svojho polročného predsedníctva hlavnú prioritu.

Fínsky minister pre obchod a priemysel Mauri Pekkanen po stretnutí povedal: „Chceli sme zvýšiť profil inovačnej politiky v EÚ a verím, že sme uspeli.“

Rada pre konkurencieschopnosť poskytla svoju plnú podporu pre návrhy Komisie na zrýchlenie inovácií v Európe, ktoré sú obsiahnuté v desaťbodovom pláne, prijatom v septembri (EurActiv, 14. september 2006), ako aj v oznámení, predloženom neformálnemu stretnutiu Európskej rady v októbri (EurActiv, 17. október 2006).

Ministri vyzvali Komisiu, aby:

  • Vytvorila jasný a koherentný právny rámec pre ochranu práv duševného vlastníctva a prišla so stratégiou zriadenia európskeho patentu, len čo to bude možné.
  • Finalizovala ešte pred koncom roka vodítka pre zlepšenie pravidiel na verejné obstarávanie tak, aby mohli byť použité na stimuláciu inovácií na strane dopytu.
  • Zverejnila v roku 2007 iniciatívu, identifikujúcu sľubné nové oblasti ako nízkouhlíkové technológie, ekoinovácie, e-zdravotníctvo, inteligentné dopravné systémy, bioenergia, nanotechnológia a satelitná navigácia, v ktorých môžu verejné inštitúcie uľahčiť preberanie priemyslom vedenej inovácie prostredníctvom odstraňovania istých bariér, stanovovania štandardov, zlepšenia pravidiel obstarávania alebo poskytnutím podpory výskumu, zameraného na „vedúce trhy“.