Ministri sa nezhodli na maximálnej dĺžke pracovného času

pracovný čas, práca

 

Krátka správa

Napriek optimizmu Rakúskeho predsedníctva nenašli minulý štvrtok ministri práce a sociálnych vecí EÚ kompromis v otázke revízie smernice o pracovnom čase. Tento problém sa nepodarilo vyriešiť ani trom predchádzajúcim predsedníctvam a tak bude riešenie musieť hľadať Fínsko.

Revíziu smernice si vyžiadalo rozhodnutie Európskeho súdneho dvora, podľa ktorého sa má do pracovného času započítavať aj doba, ktorú strávia lekári „v pohotovosti“ doma – pripravení ísť v prípade potreby do služby. Uplatňovanie tohto rozhodnutia by znamenalo, že by nemocnice museli platiť veľkej väčšine lekárov príplatky za nadčasy, keďže 48-hodinový týždenný limit by veľmi rýchlo presiahli. Zdravotnícke zariadenia tvrdia, že je to finančne neúnosné.

Revíziu smernice však brzdia nezhody ohľadom maximálnej dĺžky pracovného času. Francúzsko, Švédsko a niektoré iné krajiny žiadajú spolu s Komisiou postupné odstránenie (počas siedmych rokov) výnimky z maximálnej dĺžky pracovného času, ktorú v roku 1993 vyrokoval vtedajší britský premiér John Major. Európsky parlament je ešte radikálnejší a požaduje jej zrušenie v priebehu troch rokov. Británia a iní členovia nesúhlasia a tvrdia, že by to ohrozilo konkurencieschopnosť ich trhu práce a zvýšili nezamestnanosť.

Na nezhodách sa zastavili aj rokovania o ďalších súvisiacich otázkach – maximálnej možnej dĺžke pracovného týždňa (vrátane nadčasov), či klasifikácii pracovného času.