Mladým treba dávať odvahu podnikať

SMART Point, Zdroj: PHOTOMEDIA.sk © 2013

Nádejní podnikatelia, najmä z radov študentov rôznych vysokých škôl, sa vo svojich videovizitkách zhodli v tom, že si od svojich produktov sľubujú najmä šťastných zákazníkov.  Vo štvrtok (5. decembra 2013) totiž po absolvovaní šesťtýždňového tréningu podnikateľských zručností, prezentovali pred publikom a porotou svoje podnikateľské nápady, z ktorých mnohé ešte pred mesiacom mali len veľmi hmlisté kontúry.

Vzdelávací program je súčasťou aktivít medzinárodného projektu i.e. SMART s transformatívnym prístupom k podnikaniu. Stavia na interdisciplinarite a globálnom potenciáli. V spolupráci s partnermi z Benátok, Budapešti, Modeny, Prahy, Štutgartu a Viedne ho v Bratislave realizujú mesto Bratislava a spoločnosť I-Europa vydávajúca portál EurActiv.sk.

V medzinárodnom kole si so zástupcami z ostatných regiónov porovná svoju silu päť slovenských tímov nádejných podnikateľov – interaktívny a úsporný systém riadenia verejného LED osvetlenia ISON, online videokurz na hľadanie spôsobu ako znovu rozpáliť svoj vnútorný motor Passion finder, vzdelávací program na rozvoj empatie u detí podaný hravou formou Empatyland a City buddy, platforma spájajúca zahraničných turistov a nadšencov mesta Bratislava.

Súčasťou programu, ktorý prebiehal v priestoroch Smart Pointu v rámci coworkingového priestoru Connect, bola aj panelová diskusia o zapájaní mladých ľudí do podnikania a nedostatku impulzov od útleho po vysokoškolský vek.

Prodekan pre rozvoj na Obchodnej fakulte Ekonomickej univerzity Peter Filo uviedol, že v prvom rade sa celá spoločnosť musí nastaviť na to, že podnikanie je životný štýl a bez neho nemôže žiadna ekonomika existovať. Podnikanie malo najmä v 90-ych rokoch veľmi negatívnu nálepku, ale postupne sa darí presadzovať názor, že podnikanie je cnosťou a nie trestom.

V tomto kontexte ocenil význam projektu ako i.e.SMART. Ako ďalej poukázal problémom nie je, že na Slovensku nie je podnikateľská tradícia vzhľadom na to, že koncom 19. storočia len v Bratislave bolo vyše 3500 tovarišov, čiže 15 – 20 % vtedajšieho obyvateľstva. Treba podľa jeho slov znovu objaviť odvahu realizovať podnikateľské aktivity. „Svet okolo nás má väčšiu odvahu ako my a my musíme dávať študentom odvahu, aby to vedeli robiť,“ zdôraznil.

Ako dodal product strategist spoločnosti Google na Slovensku Vladimír Hruda, historicky bol podnikateľ nadávka, dnes sa už hovorí, že podnikateľ-startupista je nový investičný bankár. Netreba sa podľa neho najmä báť neúspechu. Ako príklad uviedol Steva Jobsa a jeho spoločnosť Apple, ktorá bola jeho trinástym pokusom.

Riaditeľ firmy Martinus.sk Michal Meško ocenil, že komunita okolo začínajúcich podnikateľov sa za posledné tri roky posunula dopredu. Podľa Vladimíra Kmeťa z OneClick, ktorý začať podnikať už ako stredoškolák, však treba s impulzmi začať skôr ako na vysokých školách.

Diskutujúci sa dotkli aj otázky, aká je úloha verejných inštitúcií. Michal Meško zdôraznil najmä potrebu vytvárať podnikateľské prostredie priateľské pre startupy a nie zbytočné prekážky. Podľa Kmeťa sa treba inšpirovať v zahraničí napríklad daňovými nástrojmi na podporu inovácií a startupov a zároveň poukázal, že hoci sú malé a stredné firmy motorom ekonomiky, podpora štátu tomu nezodpovedá.

Pokiaľ ide o zdroje na podporu podnikania podľa prodekana najistejšie peniaze, o ktoré sa majú podnikatelia usilovať, sú peniaze zákazníka. Lebo tie po odvedení dane ostávajú podnikateľovi, no keď sa spájajú s investormi a donormi, musia sa deliť z toho, čo ešte nemajú. Študentov preto nabáda, aby sa od veľkých firiem učili ako bohatnú, ale nemali by im pomáhať bohatnúť, pretože bohatnú práve na ich skromnosti. Najjednoduchšiu cestu ako prísť k zdrojom vidí v tom, byť rovnako ctižiadostiví.

Zástupca Google odporučil zapájať sa do rôznych súťaží, zviditeľňovať sa a investori potom prídu sami. „Rýchlo zbohatne ten, čo sa naučí veľmi dobre vytvoriť takú službu pre ľudí, ktorá bude veľmi rýchlo použiteľná pre obrovskú skupinu a dokáže zhodnocovať  to, čo už bolo vytvorené,“ uzavrel prodekan.