Mobilita má pomôcť reštrukturalizácii ekonomiky

 

Krátka správa

Komisár Vladimír Špidla a predseda Výboru regiónov Michel Delabarre informovali 18. júla v Bruseli novinárov o niektorých aktivitách oboch inštitúcií. Špidla zhrnul v krátkosti strednodobé hodnotenie Európskeho roku mobility pracovníkov a Delabarre ohlásil „Otvorené dni – Európsky týždeň regiónov a miest“, ktorý sa uskutoční v Bruseli 9.-12. októbra 2006.

Komisár hodnotil doterajší priebeh Roku mobility pracovníkov pozitívne. Zdôraznil, že „mobilita sa už výrazne posilnila“, a to napriek tomu, že geografická mobilita „ostáva okrajovým fenoménom“.

Na otázku, či agenda Komisie o podporu mobility nejde proti jej snahe zaoberať sa reštrukturalizáciou – o čom hovoril Špidla pri tej istej príležitosti – komisár odpovedal, že práve naopak, reštrukturalizácia vyžaduje vyššiu mobilitu pracovníkov: „So silnejšou a silnejšou integráciou Európy, a súčasne silnejšou globálnou konkurenciou, rozvoj mobility pracovníkov môže byť odpoveďou na výzvy v súvislosti s tým, akým spôsobom sú vytvárané ekonomické aktivity a firmy.“

Delabarre dodal že v časoch reštrukturalizácie čelia regióny zvyšujúcemu sa nebezpečenstvu rastúceho špirálového trendu zatvárania firiem, narastania chudoby, nižšej atraktívnosti oblasti pre vyššie kvalifikovaných pracovníkov a úniku mozgov. Zdôraznil dôležitosť štrukturálnych fondov a Kohézneho fondy ako nástrojov prelomenia tejto špirály.