Monsanto upúšťa od GMO plánov v Európe

„Stiahneme všetky žiadosti na schválenie v najbližších mesiacoch“, potvrdil pre agentúru Reuters šéf Montsanta José Manuel Madero.

Toto rozhodnutia im vraj umožní sústrediť sa v Európe viac na segment konvenčných osív a tiež na to, aby od EÚ získali súhlas na dovoz geneticky modifikovaných plodín, ktoré sú už dnes rozšírené v Spojených štátoch a južnej Amerike.  

Rozhodnutie sa týka piatich žiadostí na pestovanie geneticky modifikovanej pšenice, v jednom prípade sóje a v ďalšom cukrovej repy. Spoločnosť ale nestiahne žiadosť o predĺženie autorizácie na hmyzuodolnú GM kukuricu MON810, čo je v súčasnosti jediná takáto komerčne pestovaná plodina v Európe.

Hovorca Európskej komisie, ktorá zodpovedá za systém schvaľovania takýchto plodín potvrdil, že Monstanto ich už o svojom zámere informovalo.

Komisia je podľa biotechnologických spoločností málo pružná, schvaľovanie trvá roky, pričom povolenia veľmi nevydáva.

Hoci Komisia dala už kukurici od Montsanta zelenú, niektoré krajiny ako Francúzsko, Nemecko a naposledy aj Taliansko jej pestovanie aj tak zakázali. Viedol ich najmä odpor verejnosti k technológii s využitím genetickej modifikácie.

Minulý rok zastavila vývoj geneticky modifikovaných plodín aj nemecká biotechnologická firma BASF, pričom všetok svoj výskum spojená s GMO presunula do Spojených štátov.

Napriek odmietavému naladeniu verejnosti k geneticky modifikovaným potravinám je Európa jedným z popredných svetových nákupcov biotechnologického obilia. Každý rok dovezie viac ako 30 miliónov ton, ktoré slúžia ako potrava pre zvieratá v živočíšnej výrobe.