Muzikanti budú predávať svoju hudbu spoločne

Autorské zväzy, ochranné značky, online predajcovia hudby, spotrebiteľské organizácie a ďalší aktéri v hudobnom priemysle podpísali spoločné stanovisko, v ktorom sa dohodli na vytvorení novej licenčnej platformy. Tá bude predstavovať tzv. európsky repertoár, ktorý bude pozostávať zo spoločnej ponuky autorských zväzov.

Zámerom hudobného priemyslu v krajinách EÚ je viac spolupracovať a vytvoriť z národných katalógov "najväčší možný spoločný repertoár".

Dohoda dáva nádej pre "oživenie" produkcie národných a menej známych autorov. Ich hudba bude prístupná a bude sa dať bezproblémovo skopírovať v digitálnom formáte. Elektronický nákup hudby bude lacnejší, než zakúpenie albumu na CD nosiči.

Dohodu medzi aktérmi hudobného priemyslu sprostredkovala komisárka Neelie Kroes, ktorá zodpovedá za hospodársku súťaž. Podľa vlastných slov, na svete je rámcová dohoda a teraz sa začne diskutovať o vyladení jej detailov.

"Dohodli sme sa na vytvorení spoločného, nezáväzného a neexkluzívneho portálu, ktorý pojme čo najväčší možný repertoár," hovorí pre EurActiv Bernard Miyet, riaditeľ francúzskeho autorského zväzu Sacem.

V praxi to bude znamenať, že i predajcovia online hudby ako iTunes či Amazon budú môcť vstúpiť do databázy európskych autorov a sprostredkovane ponúkať jej obsah bez toho, aby čelili rozdielnosti legislatívy v jednotlivých členských krajinách a dostávali sa do prípadných konfliktov s autorskými zväzmi.

Spoločná dohoda je nástrojom, ktorý má pomôcť prekonať rozdielnosť národných legislatív. Takýto stav na jednej strane odporuje princípu EÚ o vnútornom trhu, na druhej strane brzdí rozvoj online hudobného priemyslu.

Projekt nie je exkluzívny a je otvorený komukoľvek, vrátane veľkých značiek vydavateľstiev ako EMI alebo Universal. Tie sa môžu pripojiť k databáze slobodne a prostredníctvom nej alebo priamo ponúkať svoje produkty do predaja. Vydavateľstvo EMI už oznámilo, že v tomto duchu uzavrie čoskoro "neexkluzívnu" dohodu s autorskými zväzmi v Španielsku a vo Francúzsku.

Boj proti online pirátstvu

Predpokladá sa, že dohoda bude i nástrojom v boji proti nelegálnemu zdieľaniu multimediálneho obsahu na internete. Tým, že repertoár bude jednoducho prístupný, znížia sa distribučné náklady, čo sa môže pozitívne odraziť na cenách pre konečného spotrebiteľa.

Na trhu s multimediálnym obsahom sa postupne objavujú nové obchodné modely a stratégie. Napríklad v Dánsku dominantný telekomunikačný operátor TDC spustil službu, ktorá ponúka používateľom prístup k online hudbe, ktorú vydali veľké vydavateľstvá. Prístup je časovo neobmedzený a je spoplatnený fixným mesačným paušálom.

Zajtra (22.10.) budú zástupcovia európskych inštitúcií hľadať finálny kompromis v otázke návrhu telekomunikačného balíka. Vzhľadom na to, že proces stagnoval na otázke sporu medzi právami používateľov internetu a snahou zabraňovať online pirátstvu, je kompromis hudobného priemyslu ďalším krokom, ktorý môže pomôcť jeho definitívnemu schváleniu.