Mysli ako Američan, cíť ako Európan

Fotka vznikla na konferencii Catalyst for Change, Autor: Zuzana Tučeková

Dvanásť partnerov z Benátok, Bratislavy, Budapešti, Modeny, Prahy, Štutgartu a Viedne budú spolupracovať na realizácii projektu ieSMART, ktorého cieľom je vytvoriť jedinečné, integrované a udržateľné stredisko zamerané na rast inovácií a podnikania v strednej Európe. Predstavili ho počas medzinárodnej konferencie „Katalyzátory zmeny“ 28. novembra 2012 vo Viedni.

Podľa správy o inovačnej konkurencieschopnosti z roku 2011 európske malé a stredné podniky nerastú dostatočne. Pri tvorbe a rozvoji nových firiem v sektoroch zameraných na intenzívny výskum vyšli z porovnania za uplynulých 35 rokov  oveľa lepšie Spojené štáty americké.

Koreň problému je možno hlbší ako sa zdá. Európania utekali pred absolutizmom do „nového sveta“ za slobodou. Ako vysvetlil Stuart Simpson z Vienna Board of Education aj americká ústava v podstate odmieta diktát zhora a každý je preto zodpovedný sám za seba. V Európe je to práve naopak, absolutizmus sa síce zmenil na demokratickú spoločnosť, ľudia sa však stále spoliehajú, že o nich bude postarané. Preto v nich nie je prirodzený podnikateľský duch a ochota znášať riziko, keď sa o nich môže postarať štát.

Ako sa zhodli účastníci konferencie noví európski podnikatelia musia teda prekonať jednak svoje vlastné vžité stereotypy a súčasne vonkajšie bariéry. Projekt ieSMART chce preto poskytnúť všetku podporu, aby sa naučili myslieť ako Američania, ale zároveň cítili ako Európania.

Okrem toho nadvýroba alebo presun výroby do rýchlo rozvíjajúcich sa krajín a automatizácia na popredné ekonomiky tlačia, aby prichádzali s novými nápadmi a inováciami, ktoré nebude možné najmä v lacných ázijských štátoch sériovo napodobniť.

Európsky vzdelávací systém sa však koncentruje najmä na rozvoj analytických a logických schopností, teda tých, ktoré riadi ľavá hemisféra mozgu. Inovácie sú však úzko späté s pravou hemisférou mozgu. Práve tá je zodpovedná za vznik nových nápadov a myšlienok. Na nevyhnutnosť rozvíjať kreatívne a inovatívne schopnosti pravej časti mozgu v snahe uspieť v silnej globálnej konkurencii upozornil Američan Daniel H. Pink.

Podľa neho v minulosti záležalo najmä na zručnostiach ľavej časti mozgu a aj v súčasnosti sú síce dôležité, no nie dostatočne efektívne a oveľa väčší význam majú tvorivé zručnosti pravej hemisféry. A práve na základe tohto prístupu chce ieSMART prispieť k rastu inovácií a podnikania v strednej Európe, výsledkom čoho má byť nová generácia podnikov.

Proces implementácie projektu je zatiaľ v úvodnej fáze. V každom regióne vzniknú tzv. SMART points, teda miesta pre workshopy, školenia a sprievodné aktivity. Partneri projektu zároveň starostlivo vyberú trénerov, ktorí budú pomáhať rozvíjať inovatívne zručnosti najmä so zameraním na sektory informačno-komunikačných technológií, zelenej ekonomiky a kreativity.

Projekt je implementovaný cez program Central Europe a spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Na Slovensku ho realizujú Mesto Bratislava a spoločnosť I-Europa, vydavateľ portálu EurActiv.sk.