Najinovatívnejšou krajinou je naďalej Švédsko

Švédsko inovácie Malmö

Známy mrakodrap Turning Torso v Malmö, (zdroj: Susanne Nilsson/Flickr)

Švédsko obhájilo prvenstvo v prehľade inovačnej výkonnosti, ktorý dnes zverejnila Európska komisia. V elitnej skupine „inovačných lídrov“ sú aj ostatné škandinávske krajiny a tiež Nemecko a Holandsko.

Najväčšou skupinou sú však krajiny, ktoré Komisia označuje ako „miernych inovátorov“. Sem patrí aj Slovensko a Česká republika.

Komisári nachádzali pozitíva

Napriek tomu, že presne polovica členských štátov EÚ inovuje iba mierne, predstavitelia Komisie našli na výsledkoch veľkého prieskumu pozitíva. Únia vraj dobieha Japonsko a USA.

Ďalším krokom, ktorý má zabezpečiť konkurencieschopnosť regiónu, je zlepšenie podnikateľského prostredia pre malé a stredné podniky. „Na úrovni EÚ potrebujeme zjednodušiť nariadenie o DPH, upraviť pravidlá týkajúce sa platobnej neschopnosti, zjednodušiť prístup k informáciám o regulačných požiadavkách a pracovať na jasnom rámci pre duševné vlastníctvo, ktorý bude priaznivý pre MSP,“ povedala dnes komisárka EÚ pre vnútorný trh Elżbieta Bieńkowska.

Inovačná výkonnosť

zdroj: Európska komisia

 

Eurokomisár pre výskum, vedu a inováciu Carlos Moedas uviedol, že popredné krajiny a regióny podporujú inovácie prostredníctvom širokej škály politík, kam okrem investícií patria aj vzdelávanie alebo pružné pracovné podmienky. Komisia sa podľa neho zapája tým, že takisto podporuje inovácie naprieč jednotlivými oblasťami.

„Nielenže zlepšujeme prístup k súkromnému financovaniu prostredníctvom Investičného plánu pre Európu v objeme 315 miliárd eur a únie kapitálových trhov, ale aj vytvárame novú Európsku radu pre inovácie,“ doplnil Moedas.

Rebríček inovačnej výkonnosti hodnotil výsledky krajín v desiatkach kategórií. Dôležitá je napríklad vzdelanostná úroveň, výška verejných a súkromných investícií do vedy a výskumu, množstvo patentov alebo schopnosť aktérov spolupracovať.

Na lepšiu orientáciu vo výsledkoch pripravila Komisia interaktívnu štatistiku s množstvom funkcií.

Bratislavský kraj bol pochválený

Slovenská republika je iba miernym inovátorom. Spomedzi krajín V4 dosiahlo slabšie umiestnenie len Poľsko, no maďarský výsledok bol porovnateľný s našim.

Vo väčšine sledovaných ukazovateľov Slovensko zaostáva za priemerom EÚ. Medziročné zmeny sú pozitívne asi v polovici prípadov. Výrazne zaostávame v počte patentov, výške inovačných výdajov verejného i súkromného sektora alebo v množstve zahraničných doktorandov, ktorých krajina prilákala.

Medzi pozitíva patrí nadpriemerný počet nových absolventov doktorandského štúdia, zamestnanosť v inovačných odvetviach alebo podiel nových produktov na trhu.

Tlačová správa Európskej komisie vyslovene spomína Bratislavský kraj ako príklad regionálneho inovačného centra, ktoré existuje v krajinách, ktoré nie sú „nevýraznými inovátormi“.