Najlepší inovátori na svete sú Švédi

Zdroj: www.imagebank.sweden.se

Krátka správa:

Európa spomalila svoje dobiehanie Ameriky v oblasti inovácií. Vyplýva to z Európskeho inovačného rebríčka 2007, ktorý zverejnila Európska komisia. Vypracovalo ho Maastrichtské ekonomické a sociálne výskumné a tréningové centrum inovácií a technológie (MERIT). Pre lepšiu výpovednú hodnotu do výskumu zahrnulo aj mimoeurópske krajiny.

Jednotlivé krajiny sú na základe výsledkov rozdelené do štyroch kategórií. V najvyššej skupine “inovační lídri” skončilo deväť krajín, na prvých troch miestach sú Európania – Švédsko, Švajčiarsko a Fínsko.

Slovensko s indexom 0,25 (0 je najslabšie hodnotenie, 1 najlepšie) skončilo na chvoste inovačného rebríčka. Horšie umiestnenie už získalo len Poľsko, Bulharsko, Chorvátsko, Lotyšsko, Rumunsko a Turecko. Zaradilo sa tak do skupiny “dobiehajúcich krajín.” “Jeho inovačné procesy za posledných päť rokov napredujú a priemer EÚ v tejto oblasti by mohlo dosiahnuť o 20 rokov,” uvádza sa v oficiálnej správe EK.

Slovensko dosahuje dobré výsledky v oblasti aplikácií a v zamestnanosti v high-tech výrobe. EK mu priznáva “relatívnu efektívnosť” aj v transformácií inovačných vstupov do výstupových aplikácií, ale zdôrazňuje, že krajina je slabá v transformácii do výstupov duševného vlastníctva. Slovensko má tiež nedostatky vo vytváraní poznatkov, najmä v dôsledku nízkych firemných výdavkov do vedy a výskumu.

Podstatne lepší výsledok dosiahlo Česko (0,36). EK predpokladá, že by mohlo dostihnúť priemernú úroveň inovácií v EÚ v priebehu desiatich rokov.

Celkovo Európa v inováciách zaostáva za Spojenými štátmi o 10 bodov a za Japonskom o 15 bodov, uvádza štúdia, ktorá dopĺňa inovačný rebríček. To je výrazná rana pre EÚ a jej Lisabonskú stratégiu, ktorá mala ambíciu urobiť zo starého kontinentu najkonkurencieschopnejšiu ekonomiku na svete založenú na poznatkoch a inováciách.

“Jasné spomalenie v dobiehaní USA a prehlbujúci sa rozdiel vo verejnom výskume a vývoji nám ukazujú, že potrebujeme viac úsilia, aby sme vytvorili z Európy skutočne svetového inovátora,” vyhlásil v reakcii na výsledky inovačného rebríčka komisár pre priemysel Günter Verheugen.

Európe obzvlášť chýbajú väčšie výdavky do vedy a výskumu a väčší objem high-tech exportu. Naopak, darí sa jej v rastúcom počte absolventov vedeckých odborov, v používaní ochranných značiek a v zvýšenej zamestnanosti v high-tech priemysle.